Visuell kunst
8. – 10. trinn

Når fotografiene forteller
Valgfri produksjon - samtale og oppgave på Fotogalleriet

 • Hvor
  Fotogalleriet
 • Hvor mange

  Maks. 33 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg: 5 min
  Nedrigg: 5 min

 • Annen informasjon

Hvordan kan vi lære historien gjennom bilder? Sammen med elevene undersøker vi fotografiet for å finne ut hva de kan fortelle og avsløre om historiske situasjoner.

I produksjonen Når fotografiene forteller diskuterer vi hvordan fotografiet har fortalt historien, både i sin samtid og i ettertid. Elevene lærer seg å bli mer kritiske til bilder og undersøke fotografiet på dets egne premisser.

Gjennom et utvalg bilder fra historien vil vi utforske dokumentarfotografiet som sjanger og lære hvordan man kan vurdere fotografiet som en historisk kilde. Vi vil reflektere over dokumentarsjangeren. Kan man lese historien på en mer åpen måte? Vi ser nærmere på hvordan kunstnere bruker historisk materiale. I denne sammenhengen er fotograf og kunstner Bouchra Khalilis prosjekt The Foreign Office aktuelt, og vi ser på utvalgte verk fra dette kunstprosjektet.

Vi undersøker og vurderer budskap, avsender og målgruppe og etiske problemstillinger knyttet opp mot dokumentarsjangeren. Vi lærer oss å bli mer kritiske til sjangeren og stille spørsmål ved fotografiets rolle som sannhet. Besøket avsluttes med en gruppeoppgave hvor elevene skal velge seg ut fem bilder og fortelle klassen hvorfor akkurat disse er historisk viktige og diskutere bildenes forhold mellom det subjektive og objektive.


Om utøver

Annika Hagstrøm og Ane Sund Sjøvold jobber på Fotogalleriet. Annika er formidlingsansvarlig og Ane er formidler på galleriet. De er begge kunsthistorikere.

Produsent
Fotogalleriet ved Annika Hagstrøm


Før og etter 
Lærerveiledning «Når fotografiene forteller»

www.fotogalleriet.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Samfunnsfag, norsk, medier og kommunikasjon, språk