• Foto: Elisebeth Meyer, Preus museum

    De yngste fangene var svært unge, som denne gutten på 14 år.

  • Foto: Grinimuseet

    I et rekonstruert fangerom føres elevene tilbake til krigens dager på Grini.

  • Foto: Grinimuseet

    Gå på oppdagelse i Grinimuseet nye utstillinger og lær deg fangens fingerspråk.

Kulturarv
9. – 10. trinn

Når demokratiet ikke betyr noe – Grini fangeleir 1941-1945
Valgfri produksjon -omvisning på Grinimuseet

Hvordan forholder du deg til en situasjon der de demokratiske rettighetene blir tatt fra deg, og diktatur innføres som styreform?

Hva gjør du for å holde ut i en situasjon preget av frykt og uforutsigbarhet? Og hvordan kan hendelsene i Grini fangeleir lære oss noe om dagens samfunn? Med utgangspunkt i forskjellige undervisningsformer, nye museumsopplevelser og VR-teknologi vil vi aktivere, overraske og utfordre dagens ungdom. På Grinimuseet blir hverdagen i fangeleiren presentert på individnivå og elevene blir kjent med personlige fortellinger til ulike grinifanger; Hvordan opplevde de livet i Grini fangeleir, og hva gjorde de for å holde ut?

I et rekonstruert rom som viser hvordan fangene bodde føres elevene tilbake til livet på Grini. Det dramapedagogiske rollespillet gir innsikt i fangenes hverdag og setter fokus på problemstillinger som matmangel, savn og frykt for mishandling og tysklandsdeportasjon.

Elevene får også innsikt i hvilken funksjon Grini fangeleir hadde i det nazistiske systemet. De utfordres til å reflektere over konsekvensene av ekstreme ideologier og hvorfor slike tankesett fortsatt appellerer til mennesker i dag.

Avslutningsvis blir det en samtale med elevene der vi behandler inntrykkene og diskuterer hvorfor historien til Grini fangeleir fremdeles er relevant i dag.


Om Grinimuseet

Rolf, Edvard og Harald var blant de unge fangene på Grini som nazistene forsøkte å verve til tysk krigstjeneste. Du blir kjent med disse og flere historier når besøker Grinimuseet.

https://mia.no/grinimuseet

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet