Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv., og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Nålehullsfotografi, VGS

Alle tiders selfie

Mål

  • Lære om fotoapparatets utvikling
  • Kunne noe om selfiens bakgrunn, formål og utvikling
  • Kunne forstå verdien av å kjede seg

Før

  1. Forventningsskjema. Kryss av.
Påstand Rett Kanskje Galt
Selfie er en ny greie
Fotoapparater er avanserte konstruksjoner
Selfie tar du for å se på deg sjøl
Alle i hele verden tar selfier[1] hele tida
Læreren din tar masse selfier
Du kan ta selfie med en pappeske[2]
Selfien er med på å ødelegge selvbildet til menneskene
Naturfaglæreren vil forklare pappeskeselfien som en kjemisk reaksjon
Egentlig så tar du bilde alt annet enn deg sjøl når du tar selfie

2. Følg lenkene i skjemaet og se videoene.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=kdemFfbS5H0  [2] https://vimeo.com/215198479

Hvilken av virkelighetene som skildres ville du helst vært en del av? Begrunn svaret ditt. Samtal med en medelev.

3. Se på selfien til Robert Cornelius. I følge Wikipedia er dette det første fotografiske portrettet noensinne.


Foto: Robert Cornelius,  Library of Congress’s Prints and Photographs division

Fyll på med en eller flere kommenterer til portrettet:

Leppa fra Grorud: Wow! LOL jakke. Hvor kan jeg kjøpe en sånn?

Tryggetrygve: Heftig filter. Haha, Iphone er rå, ass!

(Ditt nick): (Din kommentar)

Flere?

Samtal med sidemannen hvordan de ulike kommentarene vil kunne fungere i møte med mottakerne.

3. Les om «Historiens første selfie»[1] og svar på spørsmålene.
[1] https://www.tek.no/artikler/historiens-forste-selfie/154922

  • Hvorfor tok Cornelius selfie?
  • Hvorfor måtte han stå så lenge å vente?
  • Er du enig påstanden om at «Mange av dagens selfies ser på langt nær så bra ut som Cornelius’ historiske selvportrett.»? Hvorfor/hvorfor ikke?

Under

Ikke ta selfier med mobiltelefonen underveis. Bare pappeskeselfie.

Etter

Lag et refleksjonsnotat om å ta pappeskeselfie.

  • Hva tenkte du på mens du tok selfien?
  • Var det kjedelig å vente? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  • Hva liker du best av pappeskeselfie og mobiltelefonselfie? Begrunn svaret ditt.

Snakk med lærer

Foto: Hedvig Biong/ Pablo Castilla