Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv., og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Nålehullsfotografi, 8. – 10. trinn

Mål
Elevene skal få kjennskap til innganger til å ta et bilde og selv erfare å ta bilder. Du som lærer trenger ikke kunne mye om bildemotiv, men bidra til at elevene selv kan se hva som kan være et godt bilde og begrunne det.

Tema
Økosystem og geometriske former og symmetri

Kobling til fag
Opplegget kan brukes i naturfag eller koblet til matematikk, der elevene kan jobbe med mønster, former og symmetri.

Oppstart

Velg dette bildet eller finn et bilde selv (det kan være interessant å sammenlikne to bilder, et som er et «bra» bilde og et som er et «dårlig» bilde) og diskuter disse spørsmålene (eller lag egne):

  1. Hvordan ser et godt bilde ut?
  2. Hva er det lurt å tenke på for at et bilde skal bli visuelt bra?
  3. Hva menes med symmetri i et bilde?
  4. Hvilke geometriske figurer kan finnes i naturen?

Hoveddel

I temaet økologi snakker man ofte om ulike økosystemer. Du som lærer kan velge ut et område i nærheten av skolen, la elevene gå sammen i grupper på 2-3 og la de velge ut et godt motiv med kriteriene under (disse kan du selvfølge bytte ut med dine egne):

  1. Motivet/bilde skal vise en nedbryter, en produsent og en forbruker i økosystemet.
  2. Elevene må tenke over symmetrien i bildet
  3. De bør ha minst 3 ulike geometriske figurer i bildet og begrunne valget.

Elevene kan deretter komme tilbake til klasserommet, sende bildene til en læringsplattform eller e-post (her finner du ut hva som passer best) og presentere bildene for hverandre.

Avslutning

  1. Diskuter i klassen hvilke gode valg gruppene har gjort, og hvorfor disse er gode?
  2. Lag en liten liste med punkter for hva som kan være bra å tenke på når man tar et bilde og hva som man bør unngå.

Foto: Hedvig Biong/ Pablo Castilla