• Foto: Kloden

 • Foto: Kloden

 • Foto: Kloden

 • Foto: Kloden

 • Foto: Kloden

Scenekunst
6. – 6. trinn

Møt Kloden
Fast produksjon 6. trinn - besøk på Kloden teater

 • Hvor
  Kloden pilot
 • Hvor mange

  Maks. 60 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon

Velkommen til Kloden!

Kloden er et nytt programmerende teater som skal vise de beste forestillingene for barn og ungdom året rundt. Målet med opplegget er å gi elevene en utvidet forståelse av hva scenekunst kan være, og inspirere dem til å være kreative.

Vi presenterer prosjektet Kloden teater. Hvorfor lager vi et eget sted for scenekunsten og de unge? Hva er et programmerende teater?

Deretter får elevene være med på en kunstnerisk reise fra idé/konsept til ferdig forestilling. Vi viser skisser, tegninger, bilder og videoklipp og forteller om hvordan en scenekunstproduksjon er et samarbeid mellom mange ulike yrkesgrupper.. Denne delen handler både om å øke forståelsen for det tverrfaglige og for at alle elementer i en forestilling er ladet med betydning.

Vi ber om elevenes hjelp til å utvikle teaterhuset Kloden. Først viser vi hvordan teaterhuset Kloden kan se ut og hvilke typer forestillinger vi har presentert så langt samt tanker om innhold/aktiviteter på overordnet nivå.

Elevene får utdelt papir og skrive/-tegnesaker. De får i oppgave å utforme forslag til aktiviteter, fysisk utforming eller andre ting de ønsker å møte på Kloden teater. Elevene kan levere fra seg tekst/tegninger om de ønsker, og noen av disse vil bli publisert i sosiale medier eller på vår nettside.


Om utøver
Kjell Moberg har som kunstnerisk leder for det internasjonale kompaniet NIE laget forestillinger for og med barn og ungdom, over hele verden, i mer enn 20 år.

Produsent
Kloden teater / Kjell Moberg


Før og etter 
https://www.kloden.no/

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet