• Foto: Dag Jenssen/Det Norske Teatret

  • Foto: Dag Jenssen/Det Norske Teatret

Scenekunst
6. – 6. trinn

Møt Det Norske Teatret
6. trinn fast produksjon - Bli med på innsida av Det Norske Teatret, med dramaøvingar og omvising – frå eige klasserom!

Bli med på innsida av Det Norske Teatret, med dramaøvingar og omvising – frå eige klasserom!

I Møt Det Norske Teatret får elevane ein dramaverkstad og eit innblikk i teaterinstitusjonen Det Norske Teatret. Opplegget tek totalt 90 minutt.

Ein formidlar frå teateret kjem til klasserommet og gir elevane eit møte med Det Norske Teatret. Elevane for sjå og høyre om:

  • Dei ulike menneska ein finn på eit teater.
  • Vi viser film frå snikkarverkstad, målarsal, kostyme og sminke.
  • Dei får lære om kva det vil seie å vere skodespelar, og dei får sjølv prøve seg som skodespelar, med dramaøvingar i klasserommet.
  • I tillegg får elevane høyre historia til Det Norske Teatret, som i over 100 år har spelt teater på nynorsk og norske dialektar.

Opplegget tilpassar seg dykkar klasserom, og elevane kan sitte på pultane, med vendt mot skjerm/smartboard der vi vil vise film.


Tekniske krav og tilrettelegging
Treng moglegheit til å vise film (TV, projektor)
Opplegget tilpassar seg dykkar klasserom, og elevane kan sitte på pultane, med vendt mot skjerm/smartboard der vi vil vise film.


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Norsk, samfunnsfag