• Foto: Erik Berg

 • Foto: DN&O

 • Foto: DN&O

 • Foto: DN&O

 • Foto: DN&O

 • Foto: Erik Berg

 • Foto: Erik Berg

 • Foto: Jörg Wiesner

 • Foto: Erik Berg

 • Foto: Erik Berg

 • Foto: Jörg Wiesner

 • Foto: Erik Berg

 • Foto: Erik Berg

Scenekunst
6. – 6. trinn

Møt Den Norske Opera & Ballett
Fast produksjon for 6. trinn - Opplev Operaen fra innsiden. Fra januar 2022: Digital versjon

Opplev Operaen fra innsiden!

Møt Den Norske Opera & Ballett gir et innblikk i det omfattende arbeidet bak en forestilling. Målet er å gi elevene kunnskap om kunstartene opera og ballett. De vil også få innblikk i hvordan en stor teaterinstitusjon fungerer.

Omvisninger i Operaen våren 2022: 
Våren 2022 vil omvisning og møte med operasangere, ballettdansere eller orkestermusikere skje digitalt i Teams. Der vil elevene få stille spørsmål om hvordan det er å være del av en stor forestilling. Elevene får møte enten en operasanger, orkestermusiker eller ballettdanser. Kanskje kommer de tilbake til skolen nynnende på en strofe fra Carmen?


Medvirkende
Ragnhild Motzfeldt, operasanger og formidler
Marianne Oulie Wiik, pianist og formidler

I tillegg møter klassen diverse kunstnere, formidlere og andre medarbeidere ved Den Norske Opera & Ballett.

Produsent

Den Norske Opera & Ballett. Digitale omvisninger er produsert i samarbeid med DKS Oslo.


Før og etter 

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet