• Foto: Johannes Granseth

  • Foto: Johannes Granseth

  • Foto: Eirik Håvard Kristoffersen

Kulturarv
5. – 7. trinn

Moro med middelalder
Valgfri produksjon - utendørs middelalderdag

Bli med på en spennende og lærerik aktivitetsdag i Middelalderbyen. Innenfor borgområdet til den mektige Oslobiskopen må elevene bruke alle sine sanser og ferdigheter i middelalderkunster som håndverk og våpentrening. De skal også være arkeologer, og skaffe ny kunnskap ved å grave fram gjenstander og analysere funnene.

Post 1: Omvisning i Middelalderbyen Oslo. Her får elevene en forståelse av Oslos historie og hvordan sporene av middelalderbyen fortsatt kan ses i gatebildet i Gamlebyen. Elevene får i tillegg lukte og smake på Norges viktigste eksportartikkel i middelalderen – her er alle sanser i bruk!

Post 2: Middelalderens tekstilhåndverk. Vi vekker elevenes interesse for håndbåren kunnskap og instruerer i slingring – en eldgammel teknikk som er både morsom og lett å lære. Elevene samarbeider to og to og bruker slyngestokker til å lage pannebånd, belte eller hoppetau som de får med seg hjem.

Post 3: Kampteknikk og stridsteknologi. En erfaren blankvåpeninstruktør gir barna grunnleggende opplæring i sverdkamp. Motorikk, kroppsbeherskelse og en forståelse av egne og andres grenser er sentrale tema.

Post 4: Arkeolog for en dag. Under jorda i Gamlebyen ligger det historiske skatter i mange lag. Hvorfor finner vi rester av svanebein ved borgmurene, og hva har skjedd med katten som har så rare merker på hodeskallen sin? Med hjelp fra arkeologen skal elevene beskrive og analysere funnene de gjør.


Om utøver
Oslo ladegård
drives av Kulturetaten, Oslo kommune, og vårt formål er å formidle opplevelser og kunnskap med utgangspunkt i historien, primært Oslos egen, eldste historie. Vi har konserter, foredrag, kulturarrangementer, seminarer og omvisninger gjennom hele året.

Norsk jernbanemuseum er et statlig museum med et nasjonalt mandat for formidling av jernbanehistorien, herunder utgravningene i forbindelse med byggingen av Follobanen.

Veveriet- Norsk folkemuseum er en privat tekstilsløydsbedrift som er del av kollektivet av håndverksbedrifter med base på Norsk folkemuseum. Vi har lang erfaring i formidling av forskjellige historiske teknikker for arbeid med stoff og tekstil.


Før og etter

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Samfunnsfag, kunst og håndverk, tema middelalder, arkeologi og Oslo-historie