Visuell kunst
1. – 4. trinn

Mønsterbygging i 2 og 3 dimensjoner
Valgfri produksjon - kunstverksted

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  3 t
  Opprigg: 30 min
  Nedrigg: 30 min

 • Annen informasjon

  Lengden på opplegget er ca 180 minutter, tilpasses en halv skoledag.

 • Kontakt utøver

  Line Charlotte With
  linewith@gmail.com
  922 03 562

I dette verkstedet jobber elevene praktisk, og tar hele rommet i bruk når de utforsker mønster, tesselering og symmetri. Elevene blir først introdusert for mønstre fra forskjellige kulturer, fra Alhambra til Selbu, fra tradisjonelle mønstre til piksler.

Elevene jobber så praktisk på fire ulike stasjoner:
• Lappeteppe av trekanter: Mange symmetriske mønstre blir til et stort lappeteppe, som kan henges opp i klasserommet.
• Tesselering: Mønstre vokser fram når elevene legger sammen regelmessige former. Blir det symmetri? Hvor er aksene?
• Mønster i 3D: Her setter elevene sammen mangekanter til tredimensjonale figurer. Mange av romfigurene har rare navn. Klarer noen å bygge en fotball?
• Rare hus: Vi bygger rom av trekantete flater i stort format. Hva slags form ble det? Kan hele gruppen samarbeide om å bygge noe stort? Og får alle plass inni?


Om utøver
Line With er utdannet billedkunstner og produktdesigner. Virksomhet som glasskunstner med offentlig og privat
utsmykking.

Elsie Ann Hochlin er kunsthåndverker og pedagog. Mye erfaring med undervisning og kreative samarbeidsprosjekter.

Produsent


Før og etter 
Lærerveiledning Mønsterbygging i 2 og 3 dimensjoner

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Matematikk, kunst og håndverk, naturfag, samfunnsfag