• Foto: Andrew Parker / A P Photography

 • Foto: Andrew Parker / A P Photography

 • Fra venstre: Tjodun Felland, Katinka Brodin, Toril Hægeland.
  Fotograf: Marianne von Krogh

 • Andreas Lønmo Knudsrød, Live at KOKO. Fotograf: Robert Stainforth

Kulturarv
8. – 10. trinn

Mitt Oslo
Valgfri produksjon - fortellerverksted over flere dager

Hvem er jeg, og hva er min historie? Hvilke historier har de andre i klassen, de andre i mitt nabolag og i min by? Hvilke historier hadde de før i tiden? Hvilke historier bærer alle på? I prosjektet Mitt Oslo er det dette som er tema.

Elevene møter seniorer fra bydelen de bor i og får høre historier om deres oppvekst i området. Etterpå jobber elevene med sine egne oppveksthistorier sammen med seniorene, en musiker og fortellere. Prosjektet ender i en forestilling hvor elevene forteller sine historier for et publikum – for eksempel medelever, foresatte og søsken. Mitt Oslo ønsker å bidra til at deltakerne føler stolthet og eierskap til eget lokalmiljø. Arbeidet med prosjektet gir nye perspektiver og kunnskap om lokalmiljøet og utgangspunkt for felles erfaringer. Prosjektet bidrar til å la elevenes stemmer blir hørt, og på den måten gi et fyldigere bilde av fortid og nåtid i lokalmiljøet.

Prosjektet varer tre hele skoledager.

Prosjektet har noen behov som skolen må kunne innfri:

 1. Ett rom hvor det er mulig å sette ca 65 stoler i sirkel.
 2. Åtte grupperom.
 3. Ett forestillingsrom: kan være gymsal eller aula med scene eller amfi.
 4. I prosjektet har vi med oss mellom to og fire seniorer. De trenger tilgang til hvilerom, for eksempel et hjørne av personalrommet.
 5. En eller to lærere fra hver klasse må delta på prosjektet sammen med elevene.
 6. Til forestillingen trengs et lite lydanlegg, og det er et pluss om skolen har noe scenelys.
 7. Kompaniet ordner med lydanlegg hvis skolen ikke har.

Om utøverne

Toril Hægeland: forteller og regissør
Katinka Brodin: forteller og regissør
Tjodun Felland: forteller og instruktør
Torgrim Mellum Stene: forteller og instruktør
Andreas Knudsrød: musiker

Katinka Brodin har arbeidet som drama- og teaterpedagog, med fokus på regi og fortellerkunst siden 2001. Hun har initiert og ledet flere produksjoner for og med barn og ungdom, blant annet gjennom DKS. Produksjonen Mitt Oslo har hun vært med på siden oppstarten.

Tjodun Felland har jobbet som utøvende forteller siden 2003. Hun har turnert i DKS med forestillinger for barne- og ungdomsskole og i videregående. Hun jobber også med språkopplæring for voksne flyktninger.

Toril Hægeland er forteller, pedagog og sanger. Hun underviser i norsk og muntlig fortelling ved Institutt for Lærerutdanning og Internasjonale studier ved OsloMet ved siden av freelance-arbeid som forteller og lærebokforfatter. Hun har laget flere forestillinger for Den kulturelle skolesekken, og har lang erfaring som formidler, redaktør og kursholder.

Katinka Brodin, Tjodun Felland og Toril Hægeland er alle med i fortellerensemblet FabelAkt.

Andreas Lønmo Knudsrød er musiker, pedagog, arrangør og komponist. Han underviser ved Norges Musikkhøgskole. Han har erfaring fra en rekke ensembler og har vært med i Mitt Oslo siden oppstarten.

Produsent
Katinka Brodin i samarbeid med FabelAkt


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Historie
  Samfunnsfag
  Norsk
  Musikk
  KRLE