Visuell kunst
Vg1. – Vg3. trinn

Menneske og maskin
Omvisning og verksted i Yngve Holens utstilling på Kunstnernes Hus

 • Hvor
  Kunstnernes Hus
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon

I Yngve Holens utstilling inviterer vi elevene til å diskutere industri, teknologi og kunstig intelligens. I en serie helt nye arbeider undersøker kunstneren forholdet mellom menneske og teknologi og hvordan teknologi er premissleverandør for vår livsverden.

Holens kunstnerskap reiser etiske spørsmål omkring ny teknologi. Dette er et tema som tar stadig større plass i våre liv, og som befinner seg i en rasende utvikling. Noen ganger går utviklingen av ny teknologi så fort at vi ikke rekker å ta stilling til den, og aksepterer den som et uvilkårlig premiss for samfunnets utvikling.

Utstillingen er den hittil største med Yngve Holen i Norge. Omdreiningspunktet i arbeidene er skulpturer, installasjoner og lydarbeider der han kombinerer materialer og teknologier som definerer dagens teknologiske industri og omgivelser vi alle tar del i.

Formidlingen er todelt der den første delen foregår i utstillingen og den andre er et verksted.
Med hjelp av relevante påstander vil vi etablere filosofiske samtaler mellom elevene med utgangspunkt i kunstverkene i utstillingen. Samtalene vil tematisk dreie rundt betydningen av ny teknologi og hvordan den påvirker våre liv og vår identitet.

I verkstedet får elevene praktiske erfaringer med problemstillingene i utsilingen.
Med utgangspunkt i Holens bruk av «readymade» og referansene til digital teknologi setter elvene sammen deler fra kasserte og demonterte kopi- og datamaskiner som; kretskort, tastatur, metall og plastdeler. Hver for seg har disse komponentene ingen åpenbar funksjon, men er helt nødvendige for at den digitale «hjernen» skal fungere. Løsrevet fra sin tiltenkte funksjon kan man betrakte dem som estetiske elementer og abstrakte former som tilskrives ny mening i en kunstnerisk sammenheng.


Om utøver
Formidlere ved Kunstnernes hus:
Annika Simonsson, kunstner
Nina S-A Kaasa, kunsthistoriker
Victoria Phil Lind, kunstner
Ingvild Hammervoll, kunsthistoriker
Anders Dahl Monsen, kunstner
Eli Eines, kunstner
Karianne Ommundsen, kunstner og kunsthistoriker


Produsent

Kunstnernes hus

Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt, uavhengig stiftelse som fremmer kunstnerisk frihet, faglighet og kvalitet gjennom produksjon og visning av norsk og internasjonal samtidskunst.


For og etter

Lærerveiledning til Menneske og maskin

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Ny teknologi, forbrukskultur, kropp og identitet. Kunstfag, samfunnsfag, norsk