• Foto: Elin Osjord

 • Foto: Elin Osjord

 • Foto: Elin Osjord

Scenekunst
5. – 7. trinn

Mellomtiden
Valgfri produksjon - danseforestilling på Rom for dans

 • Hvor
  Rom for dans
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  1 t 15 min
  Opprigg: 2 t
  Nedrigg: 1 t

 • Annen informasjon

  Forestillingen er på nynorsk

Rom for Dans sin nye produksjon Mellomtiden drar veksler og inspirasjon fra Fantasy-sjangerens estetikk, historier og karakterer. Vi leker med begrepet tid, og de store spørsmålene i livet; hvor lenge er en evighet – og hva skjer i mellomtiden? 

Oppskrift på Fantasy: Ta en tidløs verden og en historie om liv og død. Tilsett et problem, og noen fantasifulle skikkelser som kan ta oss med fra en tid til en annen. Ta gjerne også med en mytologisk skapning, et ikke-menneskelig vesen, for eksempel en drage. Rør godt!

Forestillingen Mellomtiden tar for seg det fantastiske og uforutsigbare livet. Vi får oppleve en livssyklus fra fødsel til død, tanker om tid og det å bli voksen, og hva som kan skje når vi må møte det vi er aller mest redd for. Tiden vi lever i og den ytre konteksten som pandemien har gitt oss tillegger dessuten forestillingen nye meningslag. For hvordan forholder vi oss til en verden der alt snus på hodet og blir uforutsigbart? Kanskje kan fantasien hjelpe oss med å finne nye muligheter og løsninger og sette ord på drømmer og refleksjoner rundt egne liv.

Forestillingen er basert på dans, tekst og musikk, og har fantasifulle kostymer og scenografi. Publikum blir tatt med på en liten reise gjennom ulike rom og ender opp tett på, sammenflettet med danserne i en samtale om det vi har opplevd og sett.


Om utøverne

Kunstnerisk ansvar, koreografi, dramaturgi: Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos. 
Medskapende utøvere: Tora Brekke, Jonathan Ibsen og Kristine Søgnesand 
Tekst: Kristine Søgnesand 
Musikk: Martin Ødegaard. 
Lysdesign: Ane Reiersen 
Kostymedesign: Kjell Nordström 
Scenografi: Marius Kjos i samarbeid med Caroline Wahlström Nesse 
Teknikker: Einar Reynisson Grimsby.  
Koordinator: Thea Åretun Svnesson 
Produsent: Camilla Myhre m/ Martin Bergo Selsjord 

Rom for Dans produserer nyskapende dansekunst av høy kvalitet for og med barn, unge og voksne, med vekt på relasjonelle kunstmøter og barn og unges deltakelse. 

Vi ønsker å lage dansekunst som utfordrer hva dans kan være, hvor dans kan foregå, for hvem dans kan være og hvem som kan delta. Med det vil vi utfordre de rådende rammer, kulturer og tradisjoner som finnes og stimulere til nytenkning – i dansefeltet, innenfor DKS og i samfunnet ellers. Flere av våre forestillinger integrerer barn og unges uttrykk på lik linje med profesjonelle, voksne utøvere. Forestillingene finner sted på egen scene, som stedsspesifikke arbeider, gjestespill og i skolen. 

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Tema som «hva er en evighet» og «hva er fantasi» er filosofiske spørsmål som kan sette i gang refleksjoner som handler om å forstå seg selv i verden. Disse temaene kan gå inn i de de tverrfaglige temaene livsmestring og bærekraft.