Melde inn produksjoner til programmet

Fristen for å melde produksjoner til skoleåret 2020-2021 er 1.oktober 2019

Nytt fra høsten 2019
Kulturtanken utarbeider en ny portal som skal åpne 2.september 2019. Den vil blant annet inneholde en modul for utøvere som skal melde inn produksjoner til DKS.

  • For å melde inn produksjon skoleåret 2020-21, gå til Kulturtankens portal (link kommer innen 2.sept)
  • Innmeldingsskjema settes opp med mulighet for å laste opp vedlegg
  • Innmeldingsfrist er 1. okotober
  • Pålogging til portalen med MinId
  • Egen pålogging til portalen for utenlandske artister som ikke har MinID
  • Se mål og prioriteringer 2020-21

Du finner mer informasjon om ny portal og hva den innebærer for utøvere som skal melde inn forslag til DKS-programmet her:
Kulturtankens bloggsider om ny portal

Før portalen åpner
Informasjonen utøvere skal skrive om sin produksjon i ny portal vil være omtrent lik som det har vært i DKS Oslo sitt innmeldingsskjema. Ønsker du å forberede innmeldingen før ny portal åpner, kan du derfor benytte Oslo sitt oppsett og kladde i denne Worden: Kladdeskjema produksjon 2020-2021. Men – vi gjør oppmerksom på at oppsettet i ny portal vil bli noe annerledes, noe av informasjonen som etterspørres i Osloskjema vil kanskje utgå, mens annet muligens legges til.