Melde inn produksjoner til programmet

Innmeldingsportalen for utøvere og kulturinsitusjoner i hele landet driftes av Kulturtanken. I portalen velger man hvilke fylker og/eller kommuner innmeldingen skal sendes til.

  • Innmeldingsportalen for skoleåret 2022-23 åpnet 15. august.
  • Fristen er hvert år 1. oktober for påfølgende skoleår.
  • Også de som har søkt før og blitt antatt, må søke om igjen.

OBS!

DKS Oslo opplever normalt stor pågang ved innmelding av forslag, og må gjøre strenge prioriteringer.

Vi gjør derfor oppmerksom på at ferdigstilte produksjoner som gir lite grunnlag for vurdering, f.eks. fordi de er mangelfullt dokumentert, ikke vil bli vurdert.

Bla ned for å lese mer om hva som forventes innsendt for å bli vurdert til DKS Oslo, hvordan vi vurderer og framdrift: