Melde inn produksjoner til programmet

Nytt fra høsten 2019

Kulturtanken utarbeider en ny portal for innmelding av forslag til produksjoner til Den kulturelle skolesekken (DKS). Dette betyr:

  • Utøvere melder inn forslag til kulturproduksjoner  i den nasjonale portalen
  • Utøver velger i portalen hvilke fylker og kommuner forslaget skal gå til
  • Portalen åpner 2.september
  • Frist er 1. oktober

Se Kulturtanken sine sider for Den kulturelle skolesekken nasjonalt

Brukerstøtte

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer underveis? Ta kontakt med Kulturtankens brukerstøtte.

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no

Telefon: + 47 479 74 744

Åpningstider: Hverdager mellom 09:00 og 15:00. Utvidet åpningstid til kl. 20.00 dagen før fristen for innlevering.

Etter fristen 1. oktober følger fylkene og kommunene sine prosedyrer for behandling av innmeldte forslag. Bla ned for å lese mer om behandling i Oslo kommune.