Melde inn produksjoner til programmet

Innmeldingsportalen for utøvere og kulturinsitusjoner i hele landet driftes av Kulturtanken. I portalen velger man hvilke fylker og/eller kommuner innmeldingen skal sendes til.

Fristen er hvert år 1.oktober for påfølgende skoleår. Innmeldingsportalen er nå stengt for innsending frem til høsten 2020.

Bla ned for å se framdrift og prosedyrer for behandling av innmeldte forslag i Oslo.