Melde inn produksjoner til programmet

NB – frist 1.Oktober

  • For melde inn produksjon til skoleåret 2019/20, klikk på knapp for innmelding.  Den fører deg til DKS-skjema i Oslo kommunes skjemaportal.
  • DKS-skjemaet er satt opp med mulighet for å laste opp vedlegg.
  • Innmeldingsperioden stenger 1. oktober kl.23.59.59
  • 3 tips ved utfylling i elektronisk skjema: (1) Mellomlagre ofte. (2) For lengre tekst-felt, benytt word e.l. slik at du kan skrive uforstyrret og ikke tenke på stadig å mellomlagre. Så limer du inn når det er klart. (3) Skjemaet kan lagres og lukkes og åpnes igjen for videre utfylling.
  • Som en forberedelse kan dette Wordskjema benyttes. Men kun til kladd – du sender inn via innmeldingsknappen.
  • Legg ved god dokumentasjon, link til filmer, bilder, tekst, litteratur, referanser, tilbakemeldinger fra tidligere deltakere, og annet.