Melde inn produksjoner til programmet

Fristen for å melde produksjoner til skoleåret 2019-20 er utløpt

  • For melde inn produksjon til skoleåret 2019/20, klikk på knapp for innmelding.  Den fører deg til DKS-skjema i Oslo kommunes skjemaportal.
  • DKS-skjemaet er satt opp med mulighet for å laste opp vedlegg.
  • Innmeldingsperioden stenger 1. oktober kl.23.59.59
  • 4 tips ved utfylling i elektronisk skjema: (1) Skjemaet kan lagres og lukkes og åpnes igjen for videre utfylling. (2) Legg ved utfyllende dokumentasjon. Les viktig informasjon om vedlegg lengre ned. (3) Mellomlagre ofte. (4) For lengre tekst-felt, benytt word e.l. slik at du kan skrive uforstyrret og ikke tenke på stadig å mellomlagre. Så limer du inn når det er klart.
  • Som en forberedelse kan dette Wordskjema benyttes, men kun som en kladd. Innmeldingen må gjøres  i det elektroniske skjema, ikke på e-post. (E-post innmelding  er kun for utenlandske artister uten ID pålogging)