Lyst til å være en del av Den kulturelle skolesekken neste skoleår?

15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag fra profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur.

Den kulturelle skolesekken bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur.

I skoleåret 2019/20 bidro over 4000 utøvere i Den kulturelle skolesekken. Ordningen er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere.

Aktørene i DKS møter barn og unge i hele Norge. Det er derfor et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Du kan lese mer om hva som forventes innsendt for å bli vurdert til DKS Oslo her

Logg deg inn i portalen her