• Foto: Alexandra Daisy Ginsberg

  Sissel Tolaas, Smell ResearchLab, Berlin.

 • Foto: Sissel Tolaas

 • Foto: Sissel Tolaas

Visuell kunst
1. – 4. trinn

Lukt på kunst! – med verk av Sissel Tolaas
Valgfri produksjon -Utstilling med lukt

 • Hvor
  Astrup Fearnley Museet
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon

Astrup Fearnley Museet inviterer alle elever fra 1- 4. trinn til å åpne sansene i utstillingen med verk av Sissel Tolaas.

Gjennom filosofiske samtaler om sansning og kunst blir elevene utfordret til å utforske Sissel Tolaas’ kunstverk ved hjelp av luktesansen! Omvisningen avsluttes med at alle elevene skaper sin egen utstilling basert på lukt!

Astrup Fearnley Museets kunnskapsrike omvisere engasjerer elevene i en omvisning bestående av filosofiske samtaler og deltagelse, etterfulgt av et kreativt verksted.

Vi undrer oss over hva kunst kan være. Hvilke sanser bruker vi når vi opplever kunst? Kan kunst være usynlig? Kan kunsten bli en del av kroppen vår? Kan et kunstverk forandre seg? Og hvordan beskrive det vi ikke kan se?

Lærerveiledning -Lukt på kunst! SisselTolaas


Om kunstneren

Den norske kunstneren Sissel Tolaas er kjent for å arbeide med lukt som materiale. Tolaas er bosatt i Berlin, og har sitt eget lukt-arkiv og luktlaboratorium. Tolaas har utviklet et eget språk for å sette ord på ulike lukter – Nasalo.

Gjennom Tolaas’ kunstverk av lukt får vi trent opp sansene, utforsket om minner og historier trigges av forskjellige lukter og øvd oss på å sette ord på en kunstopplevelse som ikke er synlig for øyet.

Omvisningen avsluttes med et kreativt verksted hvor elevene i grupper lager sin egen luktutstilling ved hjelp av luktende materialer og gjenstander.

Til slutt skal elevene være kunstkritikere for hverandres utstillinger. Uten å se vil de lukte på utstillingen mens de beskriver den for de andre, ved hjelp av adjektiver eller egenkomponerte lukteord.


Tilknytning til læreplanverket:

Formidlingsopplegget forholder seg spesielt til kompetansemål i kunst og håndverk etter 2. trinn der eleven skal kunne:

– Undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer

– Vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

www.afmuseet.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet