Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv, og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Logg fra tur 3. – 4. trinn

Mål:

Eleven skal kunne skrive en tekst som handler om DKS-turen. Eleven  bruker modelltekst og huskeliste som støtte i skriveprosessen.

Materiell

Spoletekst er et godt hjelpemiddel for å oppsummere fagstoff, skrive argumenterende tekster og rapporter. Etter hvert som elevene blir komfortable med formen, kan de skrive tekster som de disponerer selv i større grad. Dette opplegget kan fint gjenbrukes etter turer og opplevelser som en form for loggskriving.

Framgangsmåte

Før skrivingen jobber elevene i læringspar. Hold på tredelingen under, for dette er disposisjonen til teksten som skal skrives.

  1. Snakk sammen om reisen til stedet (teateret, konsertsalen, museet). Hvordan reiste vi? Skjedde det noe på denne delen av turen?
  2. Snakk sammen om bygningen vi besøkte, salen og opplevelsen på stedet. Hva tenkte du? Hva likte du? Skjedde det noe rart som er lett å huske?
  3. Snakk sammen om hva du gjorde sammen med andre i dag. Hvem gikk du med? Hva snakket dere om? Hvem lekte du med? Det er lov å skrive om triste ting også.
Om å skrive spoletekst
  • En spoletekst starter med en kort innledning. Leseren får vite hva dette skal handle om.
  • Hopp over en linje og skriv om en del av temaet. I oppgaven over skriver elevene om reisen til stedet.
  • Hopp over en linje og skriv om en ny del av temaet. I oppgaven over skriver elevene om stedet og opplevelsen.
  • Hopp over en linje og skriv om en ny del. I oppgaven over skriver elevene om venner og medelever på reisen.
  • Til slutt avsluttes teksten med noen få setninger om hele opplevelsen.
Modelltekst som elevene kan ha foran seg når de  skal skrive

Da jeg sto opp i dag, gledet jeg meg. Vi skulle på teater!

For å komme oss dit tok vi T-bane. Vi ventet i ti minutter før den kom. Alle fikk plass men noen måtte stå hele veien. I byen måtte vi gå litt før vi var framme.

Teatersalen var gammel og vakker. Den var malt med gull. Forestillingen var morsom og litt skummel. Jeg likte aller best han med den skumle maska.

Jeg gikk sammen med Sandra. Vi er faste turpartnere. Det er hyggelig. Når vi spiste satt jeg med Tom og Simona. Vi snakket om Pokémon og filmer.

Jeg gleder meg til neste teatertur. Hvis jeg kan velge, håper jeg den handler om sjørøvere.

Avslutning

Elever som ønsker det kan lese teksten sin høyt. Læringspar kan bytte tekster og lese hverandres.Elever kan si en setning fra teksten sin til læreren på vei ut til friminutt.Lærer kan gå rundt og notere gode setninger på eget ark, og avrunde med å presentere «klassens flotte formuleringer» – kreditering er ikke nødvendig.

Forslag til egenvurdering

Elevene leser gjennom teksten sammen med en sjekkliste. Forslag til en slik sjekkliste:- Setningene mine inneholder stor bokstav og punktum. – Jeg skrev med så leselig skrift jeg klarte.- Jeg hoppet over en linje mellom hver del.- Jeg leste teksten høyt for meg selv før jeg ba læringspartner og lærer sjekke.

Differensiering

Tilpass modellteksten til elevenes faglige ståsted. To setninger på hver del er tilstrekkelig.

Foto: C. F. Wesenberg