Litteratur
6. – 7. trinn

Lese- og skrivestimulerende kurs
Valgfri produksjon - skriveverksted over 6 ganger

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min - 1 t 30 min - 1 t 30 min - 1 t 30 min - 1 t 30 min - 1 t 30 min
  Opprigg: 10 min
  Nedrigg: 10 min

 • Annen informasjon

  I løpet av januar gjennomføres et planleggingsmøte på den enkelte skole mellom kontaktlærer, Norsk Forfattersentrum og forfatter. Datoer og tidspunkter for gjennomføring av verkstedene avtales på dette møtet. Lærerne får på forhånd tilsendt en presentasjon av forfatteren og kursopplegget.

  Læreren må være til stede under gjennomføringen i hele kursperioden.

I dette skriveverkstedet blir elevene oppmuntret til å skrive egne tekster og slippe skrivekreftene løs. De får en unik forståelse for skriveprosessen, og innsyn i noen av forfatterens yrkeshemmeligheter.

Elevene jobber sammen med en forfatter i en seksukersperiode. Alle jobber ut fra egne forutsetninger, og elevenes kreativitet står i fokus. Opplegget vekker skrive- og leselyst, kurerer ofte prestasjonsangst og elevene får mange nyttige tips med på veien. Kurset munner ut i en tekstsamling skapt av klassen i fellesskap, dersom skolen ønsker det.

I nært samarbeid med læreren følger forfatteren klassen gjennom seks uker. Det legges opp til én økt på 90 minutter per uke. Klassen arbeider videre med prosjektet mellom forfatterbesøkene.

Verkstedet krever motiverte elever og en lærer som kan samarbeide aktivt med forfatteren.


Om utøver
Forfatterne håndplukkes av Norsk Forfattersentrum. Vi benytter oss kun av forfattere med solid formidlingserfaring. Forfatterne har individuelle kursopplegg.

Produsent
Norsk Forfattersentrum


Før og etter 
Forfattersentrum.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet