Lærerveiledning

Lærerveiledningen for henholdsvis småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående er utarbeidet for å gjøre det enkelt for lærer å tilpasse undervisningsopplegg til egen klasse.

Veiledningen gir eksempler på hvordan elevenes møter med kunst- og kulturproduksjoner kan kobles til arbeidet med læreplanverket, grunnleggende ferdigheter og fag. Det er opp til læreren å legge opp til om det skal være noe enkelt og kortfattet, eller mer utdypende.

Undervisningsopplegg

Av eksisterende undervisningsopplegg er noen generelle, og kan benyttes uavhengig av hvilken kulturproduksjon elevene skal møte. Andre er utviklet til en spesifikk produksjon.

Undervisningsoppleggene er eksempler som kan tilpasses av læreren selv. Med utgangspunkt i f.eks. innholdet i produksjon, et tema for klassen, et fag, kompetansemål e.a., kan lærer endre og tilpasse eksisterende opplegg til den kulturproduksjonen elevene skal oppleve.

Takk til arkitektene bak undervisningsoppleggene. Barnetrinn: Kaja Cathrine Hansen og Linn Bull. Ungdomstrinn: Thea Gustavsen, Ida Hauknes og Siri Krogh Nordby. Videregående trinn: Trygve Danbolt Øygard, Anna Haug Flyen og Ådne Obrestad.