Lærerveiledning, Vg1 – Vg3

Blokk til Blokk – teaterforestilling på profesjonell scene

Forslag til hvordan  besøket kan utnyttes som en ressurs for deg som lærer, og gi elevene en dypere forståelse.