• Foto: Vegard Kleven

 • By Prudence Cuming Associates. ©Damien Hirst and Science Ltd.

 • Foto: Astrup Fearnely Museet

Visuell kunst
4. – 6. trinn

Kunstagenter i Astrup Fearnley Samlingen
Valgfri produksjon - omvisning og utforsking på museet

 • Hvor
  Astrup Fearnley Museet
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon

Hva om kunstverkene kunne snakke?  Astrup Fearnley Museet inviterer elevene til å være kunstagenter i samlingen og utforske kunstverk de kan lage snakkebobler til og tegneserier av.

Elevene skal i fellesskap tolke kunsten ved å lage snakkebobler til kunstverkene. Med hjelp av mobilapplikasjonen «Kunstporten» fotograferer elevene de nye kunstverkene og deler dem med hverandre. I «Kunstporten» ligger det lydfiler, «fun facts» og morsomme oppgaver som tilrettelegger for felles samtaler og fabuleringer om kunst. Verkene elevene skal utforske er både sentrale i samlingen og plukket ut med tanke på målgruppen, som f.eks. Michael Jackson and Bubbles av Jeff Koons. Den avsluttende oppgaven er å finne på en setning eller et spørsmål som figuren i kunstverket kunne ha sagt, som skal dokumenteres i form av snakkebobler som fotograferes mot kunstverkene.

«Kunstporten» er laget med tanke på deltagelse og engasjement, hvor elevene får spørsmål og oppgaver som de kan samarbeide om. Dette ønsker vi å videreføre i det kreative verkstedet hvor elevene selv skal skape egne fortellinger om verket. Slik sett får elevene tilegnet seg kunnskap gjennom digitale verktøy, gjennom møter med originale kunstverk, og får øvd på å formulere en tekst og en fortelling med utgangspunkt i et visuelt uttrykk. Tegneserieverkstedet avsluttes med elevenes tanker rundt ideen «hva om kunstverkene kunne snakke».


Om utøver

Marianne Reve har master i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som omviser på Astrup Fearnley Museet siden 2012 med hovedfokus på formidling til barn og unge. Hun er omviser i Ekebergparken, og har også arbeidet som omviser under Høstutstillingen. Reve har vært delaktig som omviser på samtlige DKS-produksjoner for museet og har lang erfaring med å formidle kunst til barn og unge.

Marie Løchen har arbeidet som museumsvert siden 2014 og omviser siden 2016 med hovedfokus på formidling til barn og unge, og har tidligere vært omviser på to DKS produksjoner i regi av museet. Hun er også ansvarlig for museet barnekunstklubb Rasmus, familieverksted samt er med på å arrangere familiedager. Løchen har arbeidet som formidler på Vestfossen Kunstlaboratorium to sesonger og vært med å lede produksjoner til DKS Akershus.

Ida Sannes er formidlingsleder på museet. Ida har utviklet DKS-opplegg for Haugar Vestfold Kunstmuseum og Astrup Fearnley Museet, og var med i prosjhektgruppen som utviklet Kunstporten.

Produsent
Produsert av Ida Sannes, Astrup Fearnley Museet


Før og etter 

Lærerveiledning til Kunstagenter i «Astrup Fearnley Samlingen»

AF Museets hjemmeside

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Norsk, kunst & håndverk, samfunnsfag