• Foto: Thomas Ekstrøm/Ekebergparken

 • Foto: Thomas Ekstrøm/Ekebergparken

 • Foto: Camilla von Køppen/Ekebergparken

Visuell kunst
1. – 7. trinn

Kunst gjennom 130 år
Valgfri produksjon - En dialogbasert omvisning og oppdagelsesferd i Ekebergparken.

 • Hvor
  Ekebergparken
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg:

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Camilla von Køppen
  camilla@ekebergparken.com
  41778972

Opplev 130 år med kunsthistorie, gjennom skulpturer laget av noen av verdens mest kjente kunstnere, ute i Ekebergparkens vakre natur. Dette gir unike muligheter for læring!

Denne spennende produksjonen gir elevene mulighet til å se, ta på, lytte til og interagere med et stort mangfold av kunstverk laget over en periode på vel 130 år. Etter en dialogbasert omvisning og oppdagelsesferd i den store skogparken – hvor ønsket om et harmonisk samspill med naturen har vært avgjørende for deres plassering – inviteres elevene inn i verkstedet vårt for å selv utforske og løse relevante oppgaver. Alt tilrettelagt for alderstrinnets læreplaner og kompetansemål.

Ekebergparkens 35 kunstverk gir oss et solid grunnlag for vår formidling. Vi ser på den kunsthistoriske utviklingen gjennom valg av medium, teknikk og materialer: Hvordan kunstnerne har måttet lære materialforståelse, hvordan dette har gitt muligheter og begrensninger. Vi undersøker kunstverk i det figurative og det abstrakt formspråket. Dette knyttes til verkenes tidsånd. Vi undersøker hvordan og hvorfor konseptkunst, installasjoner og performance har blitt en like selvfølgelig uttrykksmåte for moderne kunstnere.

I et utendørsareal som parken blir skulpturen vist i det miljøet kunstneren ønsket. Dette stiller også særskilte krav til materialbruk, vår omgang med dem og behov for vedlikehold.

Fenomenet park, folkepark og skulpturpark blir belyst. Det oppfordres til diskusjon og refleksjon rundt dette og det faktum at Oslo kommunes gamle folkepark har fått en ny vitalitet og attraksjonsverdi med skulptur tilskuddet på Ekeberg. Vi stiller spørsmål rundt kunstens funksjon i offentlige rom, hvilke kvaliteter det bringer til områder og våre besøk der.


Om utøver
Camilla von Køppen, kurator og formidler og verkstedsansvarlig.

Produsent
Ekebergparken


Før og etter 
Ekebergparken – nettsiden

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet