Hvorfor er du som du er? Velger du selv hvem du er – eller er det andre som påvirker “produktet” deg? Og hva avgjør hvordan du velger du å framstille deg selv?

Kulturstudio Seilet er et inkluderingsprosjekt med støtte av Kulturtanken. De søker nå deltagere til prosjektet “produktet meg” – ungdom mellom 15 og 19 år bosatt i Oslo kan søke. Tilbudet er gratis.

Les mer på Kulturstudo sin hjemmeside.

Om kulturstudioprosjektene: 

Kulturstudioprosjektene vil samle unge stemmer til refleksjon og diskusjon, samtidig som de får utforske, lære om og uttrykke seg gjennom ulike kunstuttrykk. Prosjektene skal skape en arena for samhandling mellom ungdommer på tvers av bydelene i Oslo og gi grobunn for økt deltagelse i meningsutveksling, demokratiet og samfunnet. Prosjektene fokuserer på uttrykksfrihet og mestring.