Kulturkontaktens side

Kulturkontakten er bindeleddet mellom skolen, utøverne og DKS. Kulturkontaktordningen skal bidra til elever, lærere og ledelsen ved skolen skal føle eierskap til og være godt kjent med innholdet og mulighetene i DKS. Alle grunnskolene har sin egen kulturkontakt, og vårt ønske er at de videregående skolene også etablerer kulturkontakt eller et kulturutvalg.

Kulturkontaktene blir invitert til samlinger i løpet av skoleåret. Neste samling er:

Se video der Ida Hauknes, Harald Skottene og Bjørg Haugland deler av sine erfaringer som kulturkontakt.

Har du spørsmål om din rolle som kulturkontakt, eller om kulturkontakt og kulturutvalg i vgs, kan du sende en e-post til: dks@ude.oslo.kommune.no