Bli med på webinar for kulturarv i DKS 9. september

SPOR er den årlige kulturarvskonferansen i DKS. Onsdag 9. september kl. 9.30-13.30 er temaet kulturarvens rolle i fagfornyelsen. Vi håper at flere ivrige og interesserte lærere og utøvere melder seg på. 

Det nye læreplanverket fokuserer på relevans, refleksjon, kritisk tenking og dybdelæring. Med dette følger nye krav og nye muligheter. Hvordan kan DKS bidra til å realisere de nye læreplanmålene? Tilbyr fagfornyelsen et utvidet mulighetsrom for DKS? Og kan et forsterket fokus på fornyelse styrke kulturarvens rolle i DKS?

Bli med og bidra til å sette lys på viktige temaer og stille spørsmål til de ulike innleggene.

Se hele programmet og påmeldingsinformasjon på Trøndelag fylkeskommune sin nettside.