Kulturetaten gir tilskudd til kultur i barnehager.

DKS Oslo opplyser om at Kulturetaten har lyst ut tilskuddsmidler:

Kort om tilskuddet

Profesjonelle enkeltaktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet kan søke midler for å presentere kunst- og kultur for barnehagebarn. Aktivitet som finner sted i barnehager vil prioriteres, men kan også foregå på andre kulturarenaer.

Gjennomføring

Alle som får tilskuddet vil bli presentert i en katalog, med et bilde, en kort omtale av tilbudet og praktisk informasjon. Se eksempel på en lignende katalog.

Barnehagene selv tar direkte kontakt med utøver for bestilling. Søker er ansvarlig for videre oppfølging etter mottatt tilskudd.

Hvem kan søke?

Profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet kan søke støtte.

Frist for å søke er 22.mars

Du søker da om støtte til aktivitet som gjennomføres i tidsrommet 1. august 2019–30. juni 2020.

Les mer her:  https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-kultur-i-barnehager/#gref

Bildet er hentet fra produksjonen “Viva” av Jonas Roman Cadena. Foto: Christine Baglo