• Silje Eugenie Strande Øktner/KROKI

 • Silje Eugenie Strande Øktner/KROKI

 • Silje Eugenie Strande Øktner/KROKI

Visuell kunst
Vg1. – Vg3. trinn

KROKI med Silje og Guro
Valgfri produksjon - tegneverksted. NB! Maks. 18 elever per gjennomføring - klassen må fordeles på to gjennomføringer. Påmelding 15. aug.

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 15 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg: 10 min
  Nedrigg: 10 min

 • Annen informasjon

  Ikke blending, men dekke til vinduer ut mot skolegård og korridor med gardiner/ papir.

 • Kontakt utøver

  Guro Erika Trøseid Gjerstadberget
  gurouro@gmail.com
  92841656

Vi tegner blindetegninger av hverandres ansikter og etter levende aktmodell. Vi tegner med kull på ark og blir gode på å observere og tegne raske skisser. Opplevelse av naturlig nakenhet i en konkret kontekst.

KROKI med Silje og Guro er både et tegneverksted og et danningsverksted. Gjennom å tegne aktmodell med blindtegneteknikk, får elevene øvd evnen til observasjon, konsentrasjon, glede og selvtillit i tegnefaget. Verkstedet er også et møte med nakenhet i en naturlig kontekst. Dette står i positiv motvekt til hvordan ungdommer ofte møter seksualisert nakenhet gjennom sosiale medier og samfunnet ellers i dag.

I disse digitale tider er det også verdt å nevne at det å tegne setter fokus på taktil ferdighet; å tegne krever kloke hender og bevisste øyne. Å oppnå flyt og å konsentrere seg om et praktisk arbeid, der møtet mellom kull, papir og det kroppslige kommer foran det kognitive, er også viktig ballast for dagens ungdom

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i tegning. Verkstedet kan knyttes til en rekke tema og fag i tillegg til kunst og håndverk, feks psykisk helse og livsmestring, naturfag (anatomi), seksualundervisning, kroppsøving, mangfold, religion, etikk, omsorg mm.

Produsent
Silje Eugenie Strande Øktner og Guro Erika Trøseid Gjerstadberget

Viktige forberedelser

Muntlig video-presentasjon av verkstedet

Det er SVÆRT VIKTIG at lærer forbereder elevene på hva akttegning innebærer og tegneformålet med verkstedet. 

Rommet: Vanlig klasserom, eller best egnet rom på skolen (tegnesal, black box eller lignende. IKKE gymsal)Ryddet plass i klasserom/tegnesal om dere har med stoler i sirkel til alle elever + lærer + utøvere. Temperaturen i rommet bør justeres opp eller varmes med vifteovn på forhånd pga aktmodellen.

Elevplassering: Jevn sirkel med stoler med plass til alle deltakere pr gruppe, 1 meter mellom hver stol.

Materiell: Vi trenger 1 pakke vanlig kopiark A3 pr økt. Vi har ellers med egne tegneplater og kull til alle deltakere, elevene skal IKKE ha med eget tegnemateriell.


Om utøverne
Silje Eugenie Strande Øktner (Sør-Odal, f. 1984) er utdannet billedkunstner og arbeider med performance, events, installasjon, fotografi, tegning og maleri.

Guro Erika Trøseid Gjerstadberget (Sør-Odal/Oslo, f.1985) er utdannet dansekunstner, barnehagelærer og høgskolelektor i kunstfag og kunstpedagogikk. Hun arbeider med performance, teater, dans, billedkunst, håndverk og folkekultur.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet