• Kristian Krohg-Sørensen

 • Foto: Norsk Maritimt Museum

 • Kristian Krohg-Sørensen

 • Foto: Norsk Maritimt Museum

 • Foto: Norsk Maritimt Museum

 • Foto: Norsk Maritimt Museum

Kulturarv
8. – 10. trinn

Krigsseiler 1918. Soldat 2018
Valgfri produksjon - museumsbesøk

 • Hvor
  Norsk Maritimt Museum
 • Hvor mange

  Maks. 32 elever

 • Hvor lenge

  1 t 15 min
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Heidi Thöni Sletten
  heidi.thoni.sletten@marmuseum.no
  Tlf: 936 01 901

1918 – Et samfunn preget av usikkerhet, vareknapphet, spionfrykt og mennesker på flukt. Over 2000 sjøfolk omkom på Norske skip. 2018 – Et nøytralt Norge som likevel deltar militært i flere konflikter utenlands. Hva har krigsseileren anno 1918 til felles med soldaten anno 2018? 

I 2018 markerer vi hundre år for slutten av første verdenskrig, en krig der Norge var nøytralt, men likevel led store menneskelige tap. Elevene blir kjent med messegutten Bernhard på 17 år og hans skjebne på handelsskipet DS Gurre gjennom tegneserien Torpedert! Dampskipet Gurres siste ferd. Museumsbesøket begynner med en omvisning i utstillingen Torpedert! som setter fokus på handelskrig, profitt og risiko.

Med blikket retter bakover på første og andre verdenskrig, og med utstillingen som bakteppe, inviterer vi deretter elevene til et dialogmøte med en av dagens krigsveteraner. Hvordan kan vi sammenlikne krigsseilernes opplevelser under verdenskrigene med de som har tjenestegjort i utenrikstjeneste i dag? Hvordan håndterte man krigstraumer før, og hvor langt har vi kommet i dag? Hvilken betydning har det i dagens samfunn? Ved å aktualisere fortiden i nåtiden, legger vi grunnlaget for tankevekkende refleksjoner over menneskeskjebnes verdi i krig.


Om utøver
Heidi Thöni Sletten, kulturviter og museumsformidler på Norsk Maritimt Museum. Med over ti års erfaring med å utvikle og gjennomføre formidlingsopplegg på flere museum.

Knut Olav Wågsås har tjenestegjort i UNIFIL-styrken i Midtøsten. Har utdannelse innen naturbruk og miljø, har jobbet som omviser ved Marinemuseet i Horten og variert erfaring fra formidling til barn og unge.


Før og etter
marmuseum.no/torpedert

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Samfunnsfag, KRLE, tema 1. verdenskrig og Norges deltakelse i militære konflikter