Konsekvenser av koronavirus for DKS-arrangementer, oppdatert 21.april kl. 14:00

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oslo kommune følger Folkehelseinstituttets råd. Informasjonen oppdateres fortløpende.

  • Alle DKS-arrangementer ble i første omgang avlyst ut april.
  • Oppdatering 30.3.2020: Alle DKS-arrangementer ut mai avlyses også.
  • Oppdatering 8.4.2020: Alle DKS-arrangementer avlyses t.o.m. 15. juni
  • Oppdatering 21.4.2020: Alle DKS-arrangementer avlyses ut inneværende skoleår

Ang honorering av utøvere for avlyste oppdrag i mai og juni, oppdatert 21.april:

Kulturtanken kunngjorde mandag 20. april at de sammen med Kulturdepartementet har bestemt å godta betaling for avlyste DKS-oppdrag ut skoleåret. Med dette vil DKS Oslo kunne betale avtalte honorarer for avlyste gjennomføringer, også i mai og juni. DKS Oslo betaler i tillegg eventuelle andre kostnader utøver har hatt dersom det ligger i avtalen at disse skal refunderes. Reise- og diettkostnader for det som ikke gjennomføres dekkes ikke, med unntak av allerede påløpte utlegg.

Vi gjør oppmerksom på at Kulturtanken utviser tillitt til at den enkelte kommune og fylkeskommune fatter riktige beslutninger i denne saken. Vi skal alle bidra til at de tildelte DKS-midlene i størst mulig grad benyttes til sitt formål. Se informasjonen fra Kulturtanken om dette her. Vi oppfordrer derfor utøvere eller institusjoner som kan søke om å få kompensert hele eller deler av det avlyste oppdraget gjennom andre tiltaksordninger eller forsikring, til å gjøre det. Informer DKS om du/dere mottar eller kan komme til å motta slik kompensasjon, slik at vi kan samarbeide om best mulig anvendelse av det statlige tilskuddet til DKS.

For spørsmål om tiltak og støtteordninger, se Kulturtanken sine sider om  DKS og korona 

For spørsmål om DKS arrangementer i Oslo, ta kontakt på dks@ude.oslo.kommune.no

For helserelaterte spørsmål se FHI sine hjemmesider

———————

Tidligere informasjon

Ang honorering av utøvere for avlyste oppdrag i mai og juni, oppdatert 8.april: Myndighetene kunngjorde 7.4.2020 at det fortsatt er forbud mot større kulturarrangementer t.o.m. 15.juni. Dette medfører at DKS avlyses også i juni. Videre kan vi opplyse om at Kulturdepartementet har fattet en beslutning om at videre anvendelse av tilskuddsmidler for ikke gjennomførte oppdrag etter april ikke er i tråd med midlenes formål. DKS vil derfor ikke lenger kunne benytte overføringer fra departementet for å betale oppdragene slik som forutsatt. Konsekvensen er at DKS ikke kan betale utøvere for ikke gjennomførte oppdrag i mai og juni.

Ang honorering av utøvere for avlyste oppdrag i mai, oppdatert 30.mars: Det pågår samtaler mellom Kulturtanken og Kulturdepartementet om hva som ble gjeldende fra 1.mai og utover, og vi kan per nå ikke si noe om hva utfallet blir. Kulturtanken er også i dialog med CREO. Vi vet altså foreløpig IKKE om vi kan betale det avtalte honoraret for avlyste gjennomføringer i mai måned, og må be om forståelse for at vi må vente på en avklaring.

Ang honorering av utøvere for avlyste oppdrag ut april, oppdatert 12.mars: DKS Oslo betaler det avtalte honoraret for alle avlyste gjennomføringer ut april 2020. DKS Oslo vil også betale eventuelle andre kostnader utøver har hatt dersom det ligger i avtalen at disse skal refunderes. Reise- og diettkostnader for det som ikke er gjennomført dekkes ikke, med unntak av allerede påløpte utlegg som skal refunderes.