• Foto: Munchmuseet

 • Foto: Munchmuseet

 • Foto: Munchmuseet

Visuell kunst
7. – 7. trinn

Meme med Munch
Fast produksjon - Lær mer om Norges mest kjente kunstner

 • Hvor
  Munchmuseet
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  45 min
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

  En klasse per gjennomføring. Tre gjennomføringer per dag: kl. 09.00, 10.00 og 11.30.

MUNCH på Tøyen tilbyr dette skoleåret et digitalt DKS-tilbud der
vi bruker såkalte Memes* som en inngang til Edvard Munch og kunstnerskapet
hans. Målet er at temaet kan gjøre kunsten levende og aktuell for elevene som
står på terskelen til tenårene.

Sendingen Meme med Munch gir elevene et innblikk i Edvard Munchs liv og
kunstnerskap. I dialog med elevene, vil en kunstformidler fra MUNCH fortelle
historien om hvordan Munch utviklet seg som kunstner i Paris, der han
møtte nye kunstneriske impulser. Elevene vil også få høre om hvordan motivet
Skrik endte opp som et populærkulturelt ikon, og ble forenklet til verdens mest
brukte kunst-emoji. Slik introduseres mulige paralleller mellom Munchs grafikk og
dagens delingskultur, representert ved såkalte memes*. I etterarbeidet, som
sendes til MUNCH som en respons på sendingen, vil elevene bli oppfordret til å
gi Munchs malerier en ny mening.
* En meme er et kulturelt uttrykk som sprer seg ved etterligning eller kopiering og
utvikler seg gjennom utvelgelse- særlig bilder, video eller tekst som spres digitalt
og utvikles underveis.


Praktisk informasjon
Tilbudet er todelt:
1. Forberedelser (ca. 5 min.) i klasserommet, med lærer. Sjekke at riggen
beskrevet nedenfor fungerer. Livesending (ca. 30 min.) i klasserommet.
Elevene møter museets kunstformidler på skjerm direkte fra MUNCH.
2. Etterarbeid (ca. 30 min.) i klasserommet i regi av lærer. Oppgaven presenteres
av formidler i løpet av sendingen.

For å kunne gjennomføre opplegget må klassen ha følgende rigg på
plass før sendingen starter:
 Nettbrett med kamera og mikrofon eller bærbar PC med kamera og mikrofon.
Plasseres slik at bildet fanger opp mest mulig av klasserommet og flest mulig avelevene. Eventuelt kan dere bruke et stativ for å få høyde på høyre eller venstre side for lærers skrivebord
 Teams-konto til lærer som man kan åpne på nettbrett/bærbar PC med kamera og mikrofon
 Smartboard/projektor med lerret med tilkoblede høyttalere (for god lyd) som man kan koble nettbrett/bærbar PC opp mot
 Vi anbefaler at dette rigges opp i et klasserom med god nettilgang. Bruk gjerne samme klasserom til alle klassene om det er praktisk mulig
 Når sendingen starter; høyreklikk på bildet av MUNCHs utøver, og velg «fest bilde» – da vil sendingen fra oss fylle hele skjermen.
Om skolen har vanskeligheter med denne riggen, ta kontakt med oss, så finner vi en måte å tilpasse opplegget til den aktuelle skolen på.
Lenke til innlogging til Microsoft Teams-møte ligger i e-posten som følger med dette vedlegget. Kulturkontakten videresender lenke til aktuell klasselærer.

Etterarbeid:
Elevene lager egne memes basert på tilsendte Munch-bilder. Oppgaven presenteres av utøver på slutten av sendingen. Elevenes memes sendes til memes@munchmuseet.no
Evaluering: Både elever og lærere melder tilbake til oss på et eget digitalt skjema om hvordan dere opplevde sendingen og etterarbeidet.

Tips til forarbeid og videre arbeid:
Det finnes flere ressurser på nettsiden til MUNCH: www.munchmuseet.no
Vi gleder oss til å se dere på Teams!


Lærerveiledning

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Norsk, kunst & håndverk, samfunnsfag