• Ludvig Ravensberg. Foto: © Munchmuseet

 • Johan Berner Jacobsen Foto: © Munchmuseet

 • Edvard Munch Foto: © Munchmuseet

 • Edvard Munch Foto: © Munchmuseet

Visuell kunst
7. – 7. trinn

Kjenner du Munch?
Fast produksjon - Lær mer om Norges mest kjente kunstner

 • Hvor
  Munchmuseet
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

  Kl. 10-12: Første pulje, to klasser. Kl. 12-14: Andre pulje, to klasser (inntil 60 elever per pulje)

Utstillingen Alt det vi eier – Den siste utstillingen i Munchmuseet på Tøyen

Edvard Munch er en verdenskjent kunstner, og du har ganske sikkert sett maleriet «Skrik». Men hvor mye vet du egentlig om Edvard Munch og Munchmuseet? Visste du at Munchmuseet består av mer enn bare én samling?

I tillegg til den ekstraordinære gaven som Edvard Munch testamenterte til Oslo kommune i 1940, rommer museet også samlingene til Rolf Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg. Alle ble gitt av privatpersoner til byens befolkning, og gir innblikk i et enestående stykke kunsthistorie som strekker seg over nærmere 100 år.

Dere får oppleve den siste utstillingen før museet flytter fra Tøyen!  Vi viser vi frem alle de fire samlingene flettet inn i hverandre for første gang. Vi vil løfte frem kjente og ukjente perler, både for å vise bredden av det vi eier, og for å fortelle historiene om personene bak samlingene. I tillegg ønsker vi å spørre:

 • Hva er egentlig en gave?
 • Hvilke forpliktelser innebærer det å motta en kunstsamling?
 • Hvordan er det med på å forme oss som museum?

Omvisning

Elevene bruke appen «Gift», som er utviklet i samarbeid med den engelske kunstnergruppen Blast Theory. De får først 15 minutter på egen hånd og skal finne et kunstverk som de ønsker å gi i gave videre. Gjennom å vandre i utstillingen på egenhånd får de erfaring med å være «vanlige» museumsbesøkende. De siste 10-15 min løser de en oppgave.  Hvilket bilde ville du blitt glad for å få i gave?

Verksted

Elevene får en oppgave som reflekterer det de har sett og opplevd i utstillingen (Munch og landskapsmotiver). Elevene samarbeider om å lage tredimensjonale landskaper basert på en sammensetning av bilder. Det brukes papir fra museets gamle bøker og plakater. Oppgaven ivaretar «gave-ideen» ved at deltakerne setter igjen sitt titteskap i et spesialbygget settekassesystem i museets formidlingsrom.


Praktisk

Oppmøte senest ti minutter før start foran museets hovedinngang. Gjennomføres for to og to klasser, den ene klassen har omvisning mens den andre har verksted og så bytter de. Det er lagt inn en kort spisepause i programmet for første pulje kl. kl. 10.40-10.55.

Om utøver
Museets formidlere

Produsent
Munchmuseet

Formidlingsmål for DKS-besøkene

Vårt overordnede mål er at elevene skal få gode estetiske erfaringer i museet. Ut fra utstillingens tema stiller vi elevene spørsmålet: Hva er egentlig en gave? Vi vil fokusere på forholdet mellom det å gi og det å få en gave. Hva betyr det å få noe? Hva betyr det å gi noe?

Vi ønsker å problematisere hva som gir en samling verdi, å identifisere mekanismer som gjør at vi opplever noe som mer verdifullt enn noe annet, og hva det betyr at private samlere gir kunsten sin til det offentlige.

Spørsmål og oppgaver elevene får skal aktivisere dem, gi dem eierskap til kunsten og gi dem mulighet til å styre mer av fellessamtalene. Verkstedoppgaven ivaretar også et natur- og miljøperspektiv. Som kunsten er også naturen til låns, en gave som gis videre fra generasjon til generasjon.


Før og etter

Her kan du laste ned ressurser som er tilknyttet opplegget «Kjenner du Munch?» og den aktuelle utstillingen på Munchmuseet:

Lærerveiledning Exit!

Munchmuseet

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Norsk, kunst & håndverk, samfunnsfag