• Marlene Dumas, Stopp (i kjærlighetens navn), 2007–16. Olje på lerret. 90 x 70 cm. Tilhører kunstneren. © Marlene Dumas. Foto: Peter Cox.

 • Marlene Dumas, Sjenanse, 1991. Olje på lerret. 60 x 50 cm. Privat eie, Courtesy Galerie Paul Andriesse. © Marlene Dumas. Foto: Peter Cox.

Visuell kunst
7. – 7. trinn

Kjenner du Munch?
Fast produksjon - Lær mer om Norges mest kjente kunstner

 • Hvor
  Munchmuseet
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  3 t
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

  Oppmøte kl 09:50 foran museets hovedinngang. Gruppen deles i 2 under omvisningen. Det er lagt inn spisepause i programmet.

Edvard Munch er en verdenskjent kunstner, og du har ganske sikkert sett maleriet «Skrik». Men hvor mye vet du egentlig om Munch? På Munchmuseet får elevene et utdypende møte med kunstneren og verkene hans sett med nye øyne i ulike utstillinger.

På Munchmuseet introduseres elevene først for kunstneren Edvard Munch og hans utvikling og betydning gjennom et lite PowerPoint-foredrag. Munch var en foregangsfigur innen ekspresjonismen, og har hatt stor innflytelse på internasjonal kunst.

Introduksjonen blir etterfulgt av en engasjerende omvisning i den aktuelle utstillingen. Elevene inviteres til dialog gjennom hele opplegget. Avslutningsvis får elevene selv prøve seg som kunstnere i et kreativt verksted.

Museet er levende og dynamisk og skifter utstillinger to til tre ganger i året, slik at Munchs kunstnerskap fremtrer i stadig nye og aktuelle kontekster. Omvisningene som er en del av Kjenner du Munch? vil alltid være tilrettelagt for målgruppa 7. trinn, og verkene som elevene får se er valgt ut spesielt for dem.

Utstillingsprogrammet 2018/19:
10.5.2018-7.9.2018: «Edvard Munch. Mellom klokken og sengen»
29.9.2018-13.1.2019: «Måneoppgang. Marlene Dumas & Edvard Munch»
14.1.2019-17.2.2019: «Falsk eller ekte» 

23.2.2019-21.4.2019: Svaneprinsessen


Om utøver
Museumspedagoger og formidlere ved Munchmuseet

Produsent
Munchmuseet


Før og etter

Her kan du laste ned ressurser som er tilknyttet opplegget «Kjenner du Munch?» og den aktuelle utstillingen på Munchmuseet:

Lærerveiledning_Måneoppgang. Malene Dumas og Edvard Munch

Munchmuseet

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Norsk, kunst & håndverk, samfunnsfag