• Foto: Ilavenil

 • Foto: Ilavenil

 • Foto: Ilavenil

Visuell kunst
8. – Vg3. trinn

Institutt for norskhet
Verksted (90 min.) på skolen om å kunne definere norskhet selv, i Asbjørnsens og Moes fotspor- valgfri produksjon

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg: 15 min
  Nedrigg: 15 min

 • Annen informasjon

  Varierende lengde på verkstedet
  Opplegget kan gjennomføres på 120 min. og en dag dersom ønslelig.

Institutt for Norskhet (IFN) er et kunstprosjekt som, i Asbjørnsen og Moes fotspor, samler minner og tanker om det å være norsk i 2021. I samarbeid med elevene vil kunstneren, Ilavenil Vasuky Jayapalan, finne ut av definisjonen “norskhet”. 

I dette verkstedet vil elevene, sammen med kunstneren, reflektere over begrepet “norskhet” – noe så abstrakt, til tider absurd, men samtidig et begrep og en oppfatning vi alle uunngåelig bidrar til og former.

“Norskhet” betraktes som et begrep i stadig endring, ikke en definisjon som kategoriserer og deler mennesker i grupper, det er en kontinuerlig prosess. Elevene som deltar i prosjektet anonymiseres: Tanker og refleksjoner som tas opp blir videreført i prosjektet hvor lydopptak av samtalene vil blir brukt i f. eks. en kunstinstallasjon eller et videoverk.

Ilavenil Vasuky Jayapalan ønsker å se hva som kan springe ut av arbeidet med DKS og ungdommene, samt mulighetene som oppstår for formidlingen av disse. Målet er at det oppstår nye måter å ta i bruk eksisterende formater innen kunst, design, SOME og media ved å formidle hva norskhet er og kan være.


Praktisk om gjennomføringen  på skolen
Elevene sitter i en sirkel med en båndopptakeren i midten. Jayapalan introduserer seg selv og deler erfaringer fra egen oppvekst og forteller om noen sentrale hendelser som har påvirket hans tilhørighetsfølelse og selvsikkerhet. Karrierevalg og kunstnerskapet vil bli belyst. Dette skjer i dialog med elevene som hele tiden kan stille spørsmål.

Samtalene gis førsteprioritet, men om nødvendig kan det være mulighet for et verkstedet der elevene får mulighet til å fri-skrive eller tegne rundt tematikken norskhet.

De som ønsker å arbeide videre med IFN sine fremtidige utstillinger som baserer seg på deres bidrag vil få mulighet til det.


Eksempel på en dialog med elevene
“Det var en gang en mann på trening spurte meg hvor jeg kom fra?  Jeg svarer jeg er fra Groruddalen. Vi kommer “naturligvis” inn på hvor jeg “egentlig er fra”. Mannen spurte om jeg ofte drar tilbake på besøk og da begynner jeg naturligvis å fortelle ham om folkemordet som mine foreldre flyktet fra. Det hele ender med at han avslutter med å si “ du er heldig da – som kom hit og ble født her” også går han, eller så var det jeg som gikk, jeg husker ikke.

Den setningen kokte litt i meg “DU er heldig som kom HIT og ble født HER”

“Ja, jeg ER heldig” – men han var jo strengt talt heldigere! Ikke sant?

Klassen diskuterer hvorfor.

Videre ledes dialogen ut fra følgende spørsmål:

 • Når føler du deg Norsk?
 • Når føler du at du ikke er Norsk?
 • Har du følt at du ikke får lov til å føle deg Norsk?
 • Føler du at Norge er ditt å ta del i?

Hensikten er å skape et rom hvor elevene diskuterer seg frem til metoder for å føle tilhørighet til egen norskheten og ha eierskap til egen definisjon av Norge.

Ungdommer som vokser opp i områder som f eks. Groruddalen, hvor jeg selv er fra, må beherske og navigere seg gjennom mye, men til gjengjeld får man en uunnværlig kompetanse som er viktig for nåtidens og fremtidens Norge. I Oslo er det mange pionerer som de-etnifiserer definisjonen av norskhet.

IFN ønsker å gi elevene en mulighet til å senke skuldrene og reflektere over egen tilhørighetsfølelse, ambisjoner og hindringer.


Utøver
Ilavenil Vasuky Jayapalan
er en transdisiplinær kunstner og designer fra Groruddalen med røtter fra Tamil Eelam. Prosjektene har ofte et relasjonelt utgangspunkt og han arbeider hovedsakelig med tegning, maling, lyd, video og animasjon. For tiden jobber han med et bestillingsverk for Nasjonalmuseets “Jeg kaller det kunst”.

Utøvers hjemmeside

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet