• Foto: Ilavenil

 • Foto: Ilavenil

 • Foto: Ilavenil

Kunstarter i samspill
8. – 10. trinn

Institutt for norskhet
Verksted på skolen - valgfri produksjon

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  4 t
  Opprigg: 15 min
  Nedrigg: 15 min

 • Annen informasjon

Institutt for Norskhet er et relasjonell estetisk kunstprosjekt som ble skapt med et ønske om å reise rundt og samle minner og refleksjoner om det å være norsk i dag for å systematisk og kunstnerisk utforske definisjonen av norskhet.

I dette verkstedet vil elevene sammen med kunstneren reflektere rundt “norskhet” – noe så abstrakt og til tider absurd, men samtidig noe vi alle uunngåelig bidrar til og former.

Det er et kontinuum, snarere enn en enten-eller kategori, hvilket gir rom for kunstnerisk utforskelse. I den forstand vil elever som tar del i prosjektet anonymiseres og deres tanker og refleksjoner videreført i prosjektet hvor lydopptak av samtalene vil blir brukt i f. eks. en kunstinstallasjon eller et videoverk.

IFN ønsker å se hva som kan springe ut av arbeidet med DKS og ungdommene, samt mulighetene som oppstår for formidlingen av disse. Målet er at det oppstår nye måter å ta i bruk eksisterende formater innen kunst, design, SOME og media ved å formidle hva norskhet er og kan være.

Elevene vil få et relasjonell estetisk kunstopplevelse, mens kunstneren på vegne av instituttet, litt som folkeminnesamlerne, reiser rundt og samler på definisjoner og opplevelser knyttet til Norskhet.

Elevene sitter i en sirkel og båndopptakeren plasseres i midten. Kunstneren introduserer seg selv og deler erfaringer fra sin oppvekst og deler noen sentrale hendelser som han identifiserer som elementer som sterkt påvirket hans tilhørighetsfølelse og selvsikkerhet. Her vil han gjennom karrierevalg, kunstnerskap og lignende.

Elevene har alltid lov til å stille spørsmål og komme med kommentarer, da dette skal være en samtale.

“Det var en gang en mann på trening spurte meg hvor jeg kom fra?  Jeg svarer jeg er fra Groruddalen. Vi kommer “naturligvis” inn på hvor jeg “egentlig er fra”. Mannen spurte om jeg ofte drar tilbake på besøk og da begynner jeg naturligvis å fortelle ham om folkemordet som mine foreldre flyktet fra. Det hele ender med at han avslutter med å si “ du er heldig da – som kom hit og ble født her” også går han, eller så var det jeg som gikk, jeg husker ikke.

Den setningen kokte litt i meg “DU er heldig som kom HIT og ble født HER”

“Ja, jeg ER heldig” – men han var jo strengt talt heldigere! Ikke sant?

Klassen diskuterer hvorfor.

Videre ledes dialogen ut fra følgende spørsmål:

 • Når føler du deg Norsk?
 • Når føler du at du ikke er Norsk?
 • Har du følt at du ikke får lov til å føle deg Norsk?
 • Føler du at Norge er ditt å ta del i?

Hensikten er å skape et rom hvor elevene diskuterer seg frem til metoder for å føle tilhørighet til egen norskheten og ha eierskap til egen definisjon av Norge.

Ungdommer som vokser opp i områder som f eks. Groruddalen, hvor jeg selv er fra, må beherske og navigere seg gjennom mye, men til gjengjeld får man en uunnværlig kompetanse som er viktig for nåtidens og fremtidens Norge. I Oslo er det mange pionerer som de-etnifiserer definisjonen av norskhet.

IFN ønsker å gi elevene en mulighet til å senke skuldrene og reflektere over egen tilhørighetsfølelse, ambisjoner og hindringer.

Øktene varer 120min+120min. Pauser vil bli lagt inn.

Samtalene gis førsteprioritet, men om nødvendig kan det være mulighet for et verkstedet der elevene får mulighet til å fri-skrive eller tegne rundt tematikken norskhet.

De som ønsker å arbeide videre med IFN sine fremtidige utstillinger som baserer seg på deres bidrag vil få mulighet til det.


Utøver: 

Ilavenil Vasuky Jayapalan er en transdisiplinær kunstner og designer fra Groruddalen med røtter fra Tamil Eelam. Prosjektene har ofte et relasjonelt utgangspunkt og han arbeider hovedsakelig med tegning, maling, lyd, video og animasjon. For tiden jobber han med et bestillingsverk for Nasjonalmuseets “Jeg kaller det kunst”.

Utøvers hjemmeside

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet