Innspill til satsning på samiske kunst- og kulturproduksjoner i DKS?

Ingress ingress ingress ingress ingress ingress ingress ingress ingress ingress.  ingress ingress ingress ingress ingress.  ingress ingress ingress ingress ingress ingress

Kulturtanken – som er nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken(DKS) – har satt i gang en tre-årig satsning på samiske kulturuttrykk i DKS. De inviterer til fagsamling om dette i Karasjok 19-20. april. Sametinget ønsker i den forbindelse tilbakemeldinger fra skoler om deres erfaringer med samiske DKS produksjoner.

Foto: Lars Opstad

I DKS Oslo har vi de siste årene hatt noen produksjoner på programmet der elevene møter samiske kunst- kulturuttrykk: Konsertene Ild & is og Arvvas. Dokumentarfilmen Familiebildet, Joikeverksted med Mikkel Gaup. Og teaterforestillingene Nok en same og Helter fra grøftekanten.

 

Har du / din skole vært med på noe av dette? Eller har du innspill generelt? Sametinget ved Silja Somby og Inger Anne Marie Pulk ønsker i så fall å høre fra deg i god tid før fagsamlingen 19-20. april. Kontaktinfo: Silja.Somby@samediggi.no, Tlf:78 48 42 30 eller Inger.Anne.Marie.Pulk@samediggi.no