• Foto: Christina Undrum Andersen

Scenekunst
Vg1. – Vg3. trinn

I slipped inbetween two wor(l)ds
Valgfri produksjon - Danseforestilling med verksted

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg: 2 t 30 min
  Nedrigg: 1 t

 • Annen informasjon

  Stort rom eller gymsal som må kunne blendes. Minimum dimensjoner l: 15m, b: 10m, h: 2,5m. Rommet må være ferdig blendet og klart til opprigg ved ankomst. Stoler til publikum plasseres i tre rader. Bærehjelp 1-2 stk

I slipped inbetween two wor(l)ds består av en forestilling og et verksted. Forestillingens hovedkarakter er Hin, et ord som brukes om personer som ikke ønsker å definere seg som verken hun eller han, eller som begge kjønn. Prosjektet har som mål å skape bevissthet rundt at kategorier vi ofte føler vi må tilhøre i samfunnet ikke er konstante og bestemte.

FORESTILLINGEN
I slipped in between two wor(l)ds handler om karakteren «Hin». Hin observerer og møter gjennom forestillingen to andre karakterer, «Hun» og «Han».

I første del av forestillingen forholder Hin seg til gester, kroppsspråk og kjønnsreferanser som er typisk for det mannlige og kvinnelige, men etter hvert er det Hins bilde av virkeligheten som får overta. Her råder andre oppdagelser, tilstander, stemninger og uttrykk.

Verksted
I verksteddelen tematiseres det feminine, maskuline og det «inbetweene» gjennom fysiske og filmatiske oppgaver og gjennom samtaler med elevene.

Forestillingen og verkstedet utgjør til sammen en helhet hvor elevene får oppleve, reflektert rundt og selv testet ulike kjønnsuttrykk. Denne blandingen av en kroppslig, visuell og reflekterende tilnærming åpner opp for en utvidet innsikt. Elevene blir bevisstgjort egne forestillinger om kjønn og introdusert for muligheten av et større kjønnsmangfold.


Om utøver

Maja Roel er scenekunster med base i Oslo. Maja har mer enn 10 års erfaring med å gjøre danseprosjekter for og med barn og unge, og jobber med det som en integrert del av sitt kunstnerskap

Lowri Rees jobber som regissør med film og scenekunst. Lowri har laget flere prisbelønte filmer, blant annet vist på NRK.

Erlend Hammer Hanssen studerte ved Høgskolen for scenekunst i Amsterdam og har siden endt utdanning i 2005 jobbet som freelanceskuespiller og regissør.

Produsent
Søvnløs ved Maja Roel og Lowri Rees

https://vimeo.com/263054777
www.søvnløs.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Dans, samfunnsfag, tema kjønnsmangfold