• Foto: Thomas Fredriksen

 • Foto: Thomas Fredriksen

 • Foto: Thomas Fredriksen

 • Foto: Thomas Fredriksen

 • Foto: Thomas Fredriksen

Kulturarv
9. – Vg3. trinn

Hvor går grensen? Meninger – makt – musikk
Valgfri produksjon - Omvisning, diskusjon og debatt på Popsenteret. Påmelding april

 • Hvor
  Popsenteret
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  2 t
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

Påvirker drøye poptekster våre holdninger og måten vi snakker til hverandre på i skolegården? Er ungdomsidoler bevisst sin påvirkningskraft, og hvilke hensikter og verdier ligger til grunn for musikken de lager? Disse spørsmålene belyses og diskuteres gjennom omvisningen, og elevene utfordres til å finne sin egen grense for det akseptable.

Populærmusikk er en viktig ytringskanal og artister står ofte i første rekke når ytringsfriheten utforskes og utfordres. Musikken kan vekke og bevisstgjøre oss, og bli stående som viktige kommentarer i samfunnsdebatten. Men kan den også påvirke oss negativt? Går det en grense for hvor langt man kan gå i kunstens og ytringsfrihetens navn? Godtar vi lettere rasisme, kjønnsdiskriminering eller mobbing når det pakkes inn i et populærkulturelt lydbilde? I hvilke tilfeller er tekstene ironisk ment og i hvilken grad er det tydelig for mottakeren at budskapet er ironisk?

Elevene får presentert eksempler på musikk som gjennom tidene har vekket harme og debatt, og vurderer denne mot loven om ytringsfrihet, sentrale punkter i FNs menneskerettighetserklæring og ulike ideologiske verdigrunnlag.

Elevene skal også selv skape debatt med sin egen samfunnskritiske tekst, en rap som spilles inn og vurderes i plenum.


Forberedelse

Lærer deler klassen i grupper på 5 og 5 elever. Fyll inn dette skjema: Gruppeinndelingskjema, og send til Popsenteret senest to dager før besøket.Medvirkende

Popsenteret på Grünerløkka er et museum for norsk populærmusikk. Utstillingen viser hvordan populærmusikken har utviklet seg fra de første plateinnspillingene i 1904 og frem til i dag. Museet rommer interaktive installasjoner, instrumentstasjoner og studioer.

Popsenterets formidlere har lang erfaring med omvisninger og workshops for ungdom og har utviklet metoder som engasjerer og motiverer. Formidlingsteamet består av musikere og sangere, musikkpedagoger og musikkvitere.


Hjemmeside

www.popsenteret.no


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Musikk, samfunnsfag, KRLE, demokrati og medborgerskap, kreativitet