• Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret

 • Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret

 • Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret

 • Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret

 • Foto: Ana Rita Ferreira

Kulturarv
9. – Vg3. trinn

Fortellinger fra og om 22. juli
Valgfri produksjon - omvisning, gruppearbeid

 • Hvor
  22. juli-senteret
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  2 t 30 min
  Opprigg: 0 min
  Nedrigg: 0 min

 • Annen informasjon

  Meld deg på via den vanlige påmeldingsportalen. 22. juli-senteret tar kontakt med deg etter 1. september for å avtale dato.

For en fjortenåring er det et halvt liv siden terrorangrepene på Regjeringskvartalet og Utøya i 2011. Norske skoleelevers kunnskaper om og personlige minner fra 22. juli preges av tiden som går. I den grad terrorangrepene er til stede i bevisstheten deres, er de det i minkende grad som personlige minner, og i økende grad som del av et kollektivt minne som forvaltes og videreformidles mellom generasjoner.

Samtidig som skoleelevers hukommelse fra 22. juli blir svakere, ser vi tendenser til at det politiske ordskiftet knyttet til terrorangrepenes årsaker og konsekvenser er i ferd med å bli mindre konsensuspreget. Den såkalte harmoniske kjærlighetsdiskursen lever nå side om side med mer problematiserende innfallsvinkler eller perspektiver på terrorens årsaker og konsekvenser.

Gjennom gruppearbeid med kilder, og kuratering av egne utstillinger gis elevene inngangsporter til å drøfte hvilke fortellinger som er viktige, og hvilke samtaler som må tas om 22. juli 2011 i årene som kommer.


Produsent
22. juli-senteret


Før og etter 
Lærerbrev 22.juli-senteret
Mer informasjon og læringsressurser på 22.juli-senteret

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Samfunnsfag, KRLE, norsk, etikk, tema kreativitet, politikk og terror