• Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret

 • Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret

 • Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret

 • Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret

Kulturarv
Vg1. – Vg3. trinn

Hva skal vi lære bort om 22. juli? (VGS)
Valgfri produksjon - Et undervisningsopplegg

 • Hvor
  22. juli-senteret
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  150 min.
  Opprigg: 0 min.
  Nedrigg: 0 min.

 • Annen informasjon

Terrorangrepene den 22. juli har satt sitt preg på en hel generasjon, og de som er tenåringer i dag vil ta historien med seg videre i livet. Vi er samtidig allerede i et generasjonsskifte der flere og flere skolelever ikke har personlige minner om 22. juli. På ett av de to åstedene inviterer vi ungdom til en felles dialog om hvordan historiene om 22. juli kan fortelles, i dag og for fremtiden.

2011 er fortsatt nær fortid, og så kort tid etter angrepene er det vanskelig å få øye på at noe det knyttes så sterke minner til er historie. Det er ikke gitt hvordan vi, og generasjoner etter oss, vil minnes og forvalte historien om 22. juli 2011. 22. juli-senteret ønsker gjennom sitt undervisningsopplegg å bidra til økt kunnskap om betydningen av 22. juli, fundert i historiebevissthet, kildekritikk, og elevmedvirkning.

Med vårt undervisningsopplegg «Hva skal vi lære bort om 22. juli?» inviteres elevene til en felles dialog om terroraksjonen og dets følger for individer og for samfunnet. Målsettingen er å gi elevene eierskap til og refleksjon rundt denne vanskelige delen av historien, og en følelse av at de inngår i en demokratisk samtale om betydningen av 22. juli. Etter endt vandring i 22. juli-senterets utstilling skal elevene selv være et utstillingsteam. Med hjelp av et kildeutvalg av twittermeldinger og bilder, skal de lage en mini-utstilling, som formidler de sidene av 22. juli og relatert tematikk som de ønsker å fremheve som viktige.


Produsent
22. juli-senteret


Før og etter 
22.juli-senteret

Sjekklister for DKS besøk


Tilbake til oversikt over programmet

 • GS Fast

 • GS Skolekonsert

 • GS Valgfri

 • VGS Valgfri

 • Bonusproduksjon

 • GS Verksted

 • Faglig relevans