Hva inngår i et oppdrag for DKS i Oslo?

Oppdrag i Den kulturelle skolesekken handler primært om det kunstneriske møtet med elevene. I oppdraget inngår også andre oppgaver som det er tatt høyde for i dagsatsene.

A. Oppgaver/arbeid som dekkes av dagsatsene

  1. Bidra med informasjon og bilder til presentasjon av produksjon på nettsider/ i katalog, samt lese korrektur på dette.
  2. Melde inn datoer til tidsplan, kvalitetssikre og godkjenne tidsplanen før den sendes til skolen.
  3. Kontakte skolene forut for gjennomføring for å avtale og å avklare det praktiske, faglige og sosiale ved besøket
  4. Rigge opp og rigge ned.
  5. Sende rapport og faktura.

B. Oppgaver/arbeid som IKKE dekkes av dagsatsene, men som kan avtales særskilt som tillegg

  1. Utvidet kontakt med skolene – gjelder prosjekter som har varighet over 1 dag. Eksempler: formøte med lærerne, møter underveis i prosjektet, eller videre arbeid med elevoppgaver mellom dag 1 og dag 2. Det avtales særskilt om dette skal være en del av oppdraget, og hvor mye arbeid som vil medgå. DKS betaler for dette arbeidet iht. gjeldende timesatser i rammeavtalen.
  2. Administrasjonskostnad ved koordinering av grupper – gjelder der én av utøverne i en gruppe tar ansvar for all administrasjon. For dette betaler DKS en ekstra administrasjonskostnad, jf. Scenekunstbrukets praksis. Dette forutsetter at gruppens administrator forestår alle logistikkoppgaver som for eksempel dialog om og godkjenning av kontrakter, sende samlefakturaer for alle i gruppa til DKS og håndtere honorering innad i gruppen, bestille hotell, leiebil eller annet, og at vedkommende er kontaktperson opp mot DKS.
  3. Annet ekstra arbeid – gjelder arbeidsoppgaver som kommer som et tillegg til gjennomføringen, som for eksempel: etterarbeid med elevenes bilder, video, musikk eller tekst, kommunikasjon med elever etter en gjennomføring om for eksempel oppgaver de har løst, opplasting og publisering til hjemmeside o.l. Det avtales særskilt om dette skal være en del av oppdraget, og hvor mye arbeid som vil medgå. DKS betaler for dette arbeidet iht. gjeldende timesatser i rammeavtalen.

C.  Reise, diett og opphold, håndteres av DKS 

Vi bestiller hotell, flybillett og leiebil for de som melder behov om dette. (Unntatt dersom det er inngått avtale om at utøvergruppen selv koordinerer alt, jamfør B, punkt 2.)