• Foto: Kristian Glomnes

  Seanse

 • Foto: Kristian Glomnes

  Seanse

 • Foto: Kristian Glomnes

  Seanse

 • Foto: Kristian Glomnes

  Seanse

Scenekunst
Vg1. – Vg3. trinn

Gato. Historier om å (ikke) komme hjem.
Påmelding 5. januar. Valgfri produksjon - foredrag og danseforestilling på skolen

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 100 elever

 • Hvor lenge

  2 t 30 min
  Opprigg: 20 min
  Nedrigg: 20 min

 • Annen informasjon

  Utøverne kommer på besøk til skolen dagen før for å teste utstyr og likende.

  Klassene som deltar vil få tilsendt en dokumentarfilm, som de kan spille av for klassen rett før forestillingen starter.

For oss i Norge er ytringsfrihet og det å utøve en kunstart man brenner for en selvfølge, slik er det ikke for Gato. Likevel velger han, som han selv sier, dansen 100 av 100 ganger. 

Gjennom dokumentarfilm, foredrag, paneldialog og dans blir vi kjent med Gato og hans vilkår som danser i Guatemala. Kontrasten mellom å vinne Heddaprisen og Kritikerprisen i Norge, og påfølgende dødstrusler i hjemlandet kunne ikke ha vært større. M13 – ofte omtalt som en av verdens farligste gjenger – truer Gato på livet, fordi han er danser. Som en dyktig danser har han gjennom hiphopkulturen banet seg vei ut av favelaen, og han anses som en trussel som kan rekruttere “framtidige soldater” – altså barn – ut av gjengmiljøene gjennom å drive med dans.

«Bboy For Life» vil bli vist for elevene på storskjerm. Dokumentaren blir etterfulgt blandt annet et fordrag, dans og poesi. Elevene vi bli tatt med på en reise som innebærer alt fra kidnappinger, tap av nære venner, trusler, drap, flukt, eksil, oppdagelser om eget opphav, vennskap, trygghet, politikk, korrupsjon, solidaritet og kjærlighet mellom venner.

Vi vil i tillegg ha fokus på hip hop kulturen, da spesielt breakdance.

 • Kan man se fellestrekk mellom Gato og de som skapte hip hop/breakdance kulturen?
 • Hvorfor vokste kulturen frem opprinnelig?
 • Hvordan er denne kulturen med på å skape en identitet for Gato og hvilket felleskap oppstår gjennom å være en del av en kultur/subkultur?
 • Hvorfor en av verdens aller farligste gjenger føler seg truet av noe så tilsynelatende harmløst som dans?
 • Er det sånn at de føler seg truet av den appell kunstformen har til ungdom?
 • I hvilke andre sammenhenger blir kunst sett på som en trussel mot det etablerte?

Hva er det med kunsten og ytringsfriheten som er så truende? Gjennom å utforske disse temaene vil vi illustrere at kunst er en sterk kunnskapsformidler i seg selv, og samtidig en av de sterkeste drivkreftene vi har bak et samfunn i endring.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet