Foto: Jon Jerstad

Kulturarv
3. – 5. trinn

Helter fra grøftekanten (valgfri)
Valgfri produksjon - En fortellerforestilling om ugress og andre nyttevekster

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg: 30 min
  Nedrigg: 30 min

 • Annen informasjon

Naturfag oppleves gjennom fortellerkunst. Vi lytter, lukter, leker og blir kjent med brennesle, groblad, ryllik og løvetann. Elevene får høre historier om tre modige mennesker fra ulike kulturer som bruker ugress for å hjelpe de som lider, bl.a. den samiske heltinnen Mor Karasjok.

Rett utenfor klasserommet ligger en ukjent verden gjemt i plenen og grøftekanten. Det er denne verdenen vi åpner og utforsker sammen. Inngangsporten til disse små og beskjedne plantene er tre historiske figurer med spennende og dramatiske liv. Felles er at de alle har brukt sin kunnskap om planter for å hjelpe andre. Fortellingene er krydret med samisk, engelsk og fransk.

Gjennom oppløftende fortellinger bl.a. om den fattige gutten som snur ulykke til fordel, skapes nysgjerrighet. Deretter drar vi barna aktivt inn i plantenes verden. Gjennom te-seremonien forsker elevene på lukt, følelser og smak. Dette er ledet av Mari Jerstad, som har tatt bachelor i plantemedisin på Universitetet i Lincoln. Te-seremonien bidrar også til å styrke opplevelsen av samhold og tilhørighet i gruppen. I etterkant får alle mulighet til å dele sine opplevelser.


Før og etter 
Sjekkliste ved Dks besøk til skolen
Fortellerhuset – nettside
Video for læreren: Bare ugress eller godt for noe?

Arbeidsark – Helter fra grøftekanten


Om utøver
Fortellerhuset er den eldste fortellergruppen i Norge. Charlotte og Georgiana har utarbeidet en rekke produksjoner som handler om natur, miljø og språk. Her spiller vi med Mari som har fagkunnskap om planter og medisin. I 2015 fikk Georgiana Oslo Bys Kunstnerpris.

Mari G. Jerstad har fortalt eventyr fra hun var tolv år. Hun brenner for å formidle kunnskap om naturen, spesielt planter med medisinske egenskaper og andre nyttevekster. Hun har en Bachelorgrad i urtemedisin med fagemner som materia medica, ernæring, sykdomslære, historie og filosofi av urtemedisin. Mari er yrkesfaglig utdannet innen økologisk jord og hagebruk, og har en kreativ bakgrunn fra Kunstskolen i Karasjok.

Georgiana Keable har vært en pioner for fortellerrenessansen i England og i Norge. Georgiana forteller mest miljøfortellinger – myter, botanikk, historiske dramaer eller eventyr. I tillegg har hun fremmet to-språklig fortelling siden 2006 og var initiativtager til Fortellerhuset og den norsk fortellerfestivalen. Hun har fortalt på festivaler i India, Iran, England, Danmark, Sverige, Finland og Skottland.

Charlotte Øster arbeider som freelance forteller og kursholder. Hun turnerer for Den kulturelle skolesekken med ulike forestillinger i flere fylker. Charlotte har oppdrag på skoler, barnehager, bibliotek, næringsliv, fortellerkafeer, festivaler, museer m.m.

Produsent
Fortellerhuset


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Naturfag, mat og helse, samfunnsfag, norsk, samisk, engelsk