Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv., og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Hedda Gabler VGS

Personer og symboler

Mål

 • Forklare forskjellen på statiske og dynamiske personer
 • Forklare forskjellen på statiske og dynamiske personer
 • Reflektere over og drøfte hvilken symbolverdi rekvisitter kan ha i drama
 • Drøfte hvordan personer i Hedda Gabler presenteres og utvikler seg gjennom stykket

Før

Knytte egenskaper til kjente personer fra ulike sjangere innen fiksjon. Reflektere over og forklare hvordan personer presenteres og utvikler seg i «Keiserens nye klær» og «Skam». Reflektere over rekvisitter og symbolverdi.

 1. Tenk på personer du kjenner til fra tv-serier, tegneserier, romaner og så videre. Fyll personene inn i skjemaet under og kryss av for den eller de egenskapene du mener beskriver dem.
Person Sterk God Svak Ond
Eks. Don Draper x x x
Eks. Sana i Skam
 1. Trekk ut personene fra oppgaven over og skriv ned flere egenskaper du mener kjennetegner dem i kolonnene under:
Person Egenskaper
Eks. Don Draper Rotløs, reservert, kreativ, omsorgsfull, mystisk
Sana Kompromissløs, osv.
 1. Les og/eller lytt til dette eventyret:

Lese: http://www3.lokus.no/content?marketplaceId=1000&contentItemId=958339&didLogin=true

Lytte: https://www.youtube.com/watch?v=DqVDxzaIR28

Oppgave: Putt keiseren inn i skjemaene over. Er keiseren en statisk eller dynamisk rollefigur? Begrunn svaret ditt.

 1. Se denne filmen: http://skam.p3.no/sesong/3/

Oppgave: Putt Isak inn i skjemaene over. Er Isak en statisk eller dynamisk rollefigur? Begrunn svaret ditt.

 1. Person og symbol

Rekvisitter er gjenstander som rollefigurene kan bruke i ei forestilling. Rekvisitøren samarbeider tett med scenografen, og rekvisittbruken bør være nøye gjennomtenkt. Rekvisitter kan noen ganger ha ei symbolsk betydning. (ndla.no)

Svar på spørsmålet: Har noen av personene du satte inn i skjemaene over rekvisitter som kan ha symbolverdi?

Under:

Se forestillingen med de to oppgavene i etterarbeidet under i bakhodet.

Etter:

Oppgave 1: Beskrive egenskaper og utvikling hos personer i oppsetningen. Skrive en tekst som drøfter om og eventuelt hvorfor to ulike personer fra Hedda Gabler utvikler seg gjennom stykket, i tillegg til å drøfte rekvisitter og symbolverdi.

Fyll ut tabellen under etter hva du husker fra stykket:

Person Egenskaper Utvikling gjennom stykket – stikkord
Hedda Tesman/Gabler
Jørgen Tesman
Frøken Juliane Tesman
Fru Elvsted
Assessor Brack
Ejlert Løvborg
Tjenestepike Berte

Oppgave 2: Velg deg ut to av rollefigurene fra tabellen over, og skriv en tekst om hvordan disse utvikler seg i løpet av handlingen i skuespillet.Teksten din skal inneholde:

 • En kort innledning
 • En beskrivelse av hvordan de to rollefigurene utvikler seg i løpet av handlingen
 • Sammenligne og drøfte – likheter og ulikheter mellom rollefigurene
 • En drøfting av hvorfor rollefigurene utvikler seg på den måten du har beskrevet
 • En beskrivelse av rekvisitter som kan ha symbolverdi og drøfting av hvilken symbolverdi de kan ha
 • En kort avslutning

Refleksjon

 • Engasjerte oppsetningen av Hedda Gabler deg? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Synes du at Hedda Gabler tar opp problemstillinger som er aktuelle i Norge i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?
Foto: Øyvind Eide