• Foto: Pernille B. Walvik

Litteratur
Vg1. – Vg3. trinn

Harehjerte
Forfattermøte og skrivekurs - påmelding 5. oktober

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  3 t
  Opprigg: 10 min
  Nedrigg: 10 min

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Ingrid.Hafredal@gmail.com

Produksjonen baserer seg på romanen Harehjerte, der handlingen er lagt til en ungdomspsykiatrisk institusjon. Her blir vi kjent med ungdommer som bor på huset, men også pårørende, og de som jobber der. Hovedtemaet i boka er psykisk sykdom, noe de fleste barn og unge kan relatere til i dag. Jeg ønsker å bruke romanen som en inngang til å skape dialog med elevene rundt dette, og selv la dem uttrykke seg gjennom tekst.

Produksjonen er todelt. Første del er et forfattermøte der jeg leser fra Harehjerte, forteller om prosessen rundt det å skrive romanen, og forfattervirket generelt. Andre del består av et skriveverksted, der målet er at elevene skal skrive en kort tekst som på en eller annen måte berører psykisk sykdom. I forkant (litt avhengig av hvor mye tid jeg har) kommer jeg til å snakke om temaer som plott, karakteroppbygging og språk, men for å avgrense og knytte det opp mot oppgaven, tenkte jeg å snakke mest om det sceniske; altså det å etablere gode scener når man skriver. Dette er et fint utgangspunkt når man skal snakke med ungdom om litteratur, fordi det er enkelt å koble opp til film eller serier, noe de aller fleste ungdom har et forhold til.

Etterpå får elevene en skriveoppgave. Her er tanken at de enten skriver en fritekst som på en eller annen måte tar opp psykisk sykdom, eller dikter videre på en av karakterene vi har snakket om i boka. Dette kan bli en kort oppgave som skal gjøres på skolen, eller så kan lærer velge å utvide det til en hjemmelekse i f.eks. norsk, slik at de kan få bruke mer tid på teksten. Jeg kommer ikke til å kreve at elevene skal lese tekstene høyt, med mindre de selv vil. Tanken er at øvelsen skal være et frirom for eleven, et møte med litteratur og skriving uten prestasjonspress.

Tidsplan:

Produksjonen kan tilpasses skolen til å vare mellom to og fire skoletimer. Om skolen velger to timer, kan det være hensiktsmessig å velge enten forfattermøte eller skriveverksted.

Forberedelser:

Ingen spesielle krav til forberedelser. Flott om elevene har lest boka, da det blir enklere å diskutere tema og karakterer, men ikke noe krav.

Om utøver:

Ingrid M. Hafredal er utdannet litteraturviter og kulturformidler fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Hun har også gått på Forfatterstudiet i Bø. Hun debuterte med romanen Omveier i 2013 på Oktober Forlag, og har siden gitt ut Harehjerte i 2017. Høsten 2020 gir hun ut sin første barneroman, Ragnas hemmelighet, på Aschehoug Forlag. Hafredal jobber også som skjønnlitterær oversetter og forlagskonsulent. Hun har diverse erfaring med skrivekurs for ungdom og voksne og har jobbet flere år som lærer, både i Norge og i utlandet, og er godt vant med å holde presentasjoner for ungdom.

Relevante nettsider og lenker:

https://oktober.no/harehjerte

https://oktober.no/omveier-1

https://www.nrk.no/kultur/bok/bokanmeldelse-av-_harehjerte_-1.13423859

https://mereterosvik.wordpress.com/2017/05/23/ingrid-melfald-hafredal-harehjerte/

https://www.dn.no/magasinet/boker/anmeldt/ingrid-melfald-hafredal/skjonnlitteratur/et-fotografisk-avtrykk-av-livet-pa-anstalt/2-1-58292

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Norsk, folkehelse og livsmestring