• Foto: Moldvær/ Biong

 • Foto: Moldvær/ Biong

 • Foto: Moldvær/ Biong

 • Foto: Moldvær/ Biong

 • Foto: Moldvær/ Biong

Visuell kunst
Vg1. – Vg3. trinn

Handling til havet: Brevekunst
Valgfri produksjon om brevkunst. Påmelding 15. aug.

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg: 1 t
  Nedrigg: 1 t 30 min

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Hedvig Biong
  hedvigbiong@gmail.com
  46695661

Hvor går skillet mellom hverdagsliv og kunst?
Hvor går grensene for hva som kan være kunst?
Kurset er en introduksjon til brevkunst, hvor elevene selv får skape og sende sine egne kunstverk i konvolutter ut i verden.

Kurset Handling til Havet vil starte med en presentasjon av prosjektet The Ocean Unseen, hvor vi vil snakke om hvordan vi jobber med brevkunst. Elevene vil få se verk fra prosjektet og gå inn i en dialog om hva kunst kan være i relasjon til det å sende brev og om hvordan skillet mellom kunst og dagliglivet tidvis forsvinner. I andre del av kurset vil elevene selv lage verk, som sendes  til mottakere, de har valgt på forhånd.

The Ocean Unseen baserer seg på en postkorrespondanse gjennom en årrekke, og består av over 800 verk som inkluderer alt fra tegning, foto, maleri, tekst og funnede objekter. Verkene i The Ocean Unseen kretser rundt dokumenteringen av hverdagslige observasjoner og situasjoner som oppstår rundt oss, der prosjektet utforsker hvordan det som dokumenteres forblir husket i ettertiden og står som vesentlige hendelser nettopp gjennom at det er blitt dokumentert, og hvordan kommunikasjon mellom mennesker konstant pendler mellom nærhet og avstand.

Målsetningen med kurset vil være å gi økt refleksjon om forholdet mellom kunst og dagliglivet, kunnskaper om retninger innenfor samtidskunsten der liv og kunst krysser hverandre og hvordan kunsten forholder seg til begrepene tid, rom, vennskap og hvordan elevene kan utforske dette i form av brevkunst. Videre ønsker vi at elevene skal se mulighetene for å utrykke seg gjennom mer abstrakte former der tilfeldigheter og egne opplevelser kan forme måten de skaper, tenker og hvordan de deler dette med andre.


Praktisk informasjon
Vanlig klasserom med pulter.

Prosjektor til presentasjon.

Elevene tar med materialer som de kan bruke som inspirasjon til sine egne verk. Dette kan være alt fra blader, gamle kvitteringer, løv de finner på bakken, lommerusk, småstein, fotografier. Innta en “Askeladden-jeg fant-jeg fant-holdning” hvor alt som kan få plass inn i en konvolutt kan bli til et kunstverk.


Om utøverne
Marius Moldvær og Hedvig Biong studerte fotografi sammen ved kunsthøgskolen i Bergen 2008-2011. Etter det har de samarbeidet med det pågående brevkunstprosjektet The Ocean Unseen, i tillegg til egne kunstneriske praksiser.

Marius Moldvær
– Master i Critical Theory and Creative Research, Pacific Northwest College of Art, Portland OR, USA
– Bachelor i kunst, avdeling for fotografi, Kunsthøgskolen i Bergen

Hedvig Biong
– Master i samtidskunst ved kunstakademiet i Tromsø, UIT
– Bachelor i Kunsthistorie, fordypning i arkitektur, Universitetet i Bergen
– Bachelor i kunst, avdeling for fotografi, Kunsthøgskolen i Bergen

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet