Grunnskoleprosjektet – Tegneskolen 200 år!

Kunsthøgskolen i Oslo inviterer ungdomsskoleklasser i Oslo til deltagelse i et prosjekt med formidling og workshop. Antallet plasser er begrenset og deltagelse er gratis!

Grunnskoleprosjektet gjennomføres i oktober og november 2018 og deltagelse går over halvannen skoledag. Den første halve dagen kommer en profesjonell kunstner/ formidler på besøk til elevenes egen skole. Den andre dagen besøker klassen Kunsthøgskolen i Oslo. Der vil elevene få en omvisning og delta i en workshop hvor de arbeider i grupper. På slutten av dagen monteres produktene de frembringer i Kunsthøgskolens eget galleri. Tanken er at prosjektet blir mer spennende hvis elevene kan bidra til en kollektiv produksjon som kan vises fram for publikum. Man kan se for seg at elever sammen med familie og venner vil besøke Kunsthøgskolen for å vise fram utstillingen og det bidraget de har vært med på å lage.

Organisering og gjennomføring utføres av Kunsthøgskolen i Oslo, men det er ønskelig at en lærer er tilstede for å gi støtte til kunstneren/formidleren.Hvilke dager de ulike klassene kan delta er fleksibelt. Ta kontakt så finner vi vi fram til et tidspunkt som passer.

Forespørsel om påmelding eller andre spørsmål rettes til Hans E. Thorsen, prosjektkoordinator hos Kunsthøgskolen i Oslo
E-post: hansthor@gmail.com
Mobil: 90 99 42 05

Grunnskoleprosjektet Kunsthøgskolen 2018 invitasjon