Materiell til skolens egen info om DKS

Digital plakat for visning på skjerm

  1. Last ned digital plakat her (format, Power Point)
  2. Åpne Power Point > klikk sett inn nytt lysbilde > velg ønsket design
  3. Skriv  tekst og/eller sett inn bilde

Eksempel på digital plakat

Plakat for utskrift

  1. Last ned plakat – med tekst og bildeboks her (format PDF)
  2. Her finner du mange varianter og fargevalg. Bla ned til den plakaten du vil bruke, klikk i feltene og skriv tekst og sett inn bilde
  3. Skriv ut (for å unngå å skrive ut alle plakatene, husk å velge utskrift av bare gjeldende side/plakat)

Eksempel på utskrift plakat

Logo, mønster, ikoner

Du kan gjerne lage egne DKS plakater, info til hjemmesider, ranselpost, elevoppgaver eller annet, der du benytter DKS Oslo sitt design.

Eksempel på logo, mønster og ikon

For farger, fonter, bruk av logo og mønster, se her: DKS_Designmanual_2018 

Ønsker skolen en av de andre logoene, mønstrene eller ikonene, kontakt dks@ude.oslo.kommune.no, så sender vi.