Utøverinfo, e-post liste

DKS Oslo sender ut informasjon om relevante hendelser til de av utøverne i vårt program som ønsker å motta slik informasjon. Hyppigheten på utsendelse vil variere med hvor mye som skjer, og kan best beskrives som at vi sender ut relevant informasjon en gang iblant.

Er du utøver i DKS 2018-19, og ønsker å stå på en slik e-post liste?
Registrer deg i så fall her

Eksempler på informasjon vi vil sende:

  • Konferanser
  • Workshops
  • Forskningsresultater
  • Nettverksamlinger

Mer generell informasjon om DKS finner du også på Kulturtanken sine hjemmesider. Kulturtanken er en nasjonal etat underlagt Kulturdepartementet, med et overordnet ansvar for DKS over hele landet.