Utøverinfo, e-post liste

Når DKS Oslo sender ut felles informasjon til utøvere i vårt program og annen relevant informasjon, sendes det som Nyhetsbrev. Vi legger derfor inn alle kontaktpersoner i vårt program som mottakere av Nyhetsbrevene. Andre utøvere og kulturinstitusjoner, både som er i programmet og ikke, kan også registrere seg som mottakere av informasjon fra DKS Oslo. Eksempler på informasjon vi vil sende:

  • Konferanser
  • Workshops
  • Forskningsresultater
  • Nettverksamlinger
  • Tilskuddsordninger
  • Praktisk informasjon til utøvere i programmet

Registrering, avregistrering eller endring av brukerregistrering til våre Nyhetsbrev gjøres på våre Nyhetssider her. 

—————-

Mer generell informasjon om DKS finner du også på Kulturtanken sine hjemmesider. Kulturtanken er en nasjonal etat underlagt Kulturdepartementet, med et overordnet ansvar for DKS over hele landet.