Film
Vg1. – Vg3. trinn

Fra kommentarfeltet til klasserommet
Visning av kortfilmen "Hva er en kvinne", etterfulgt av verksted med tematikken kjønnsidentitet. Klassen deltar på en test med et prosjekt som er under utvikling. Eksakt tidspunkt og lengde kan avtales direkte med utøver Marin Håskjold

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  3 t
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon

Hvordan kan elevene bli bevisst egne holdninger i offentligheten uten at det oppleves formanene? Ta med elevene på et filmverksted med Marin Håskjold som vant Amanda for filmen Hva er en kvinne? i 2021.

Basert på samme metode som ble brukt i denne kortfilmen skal elevene, sammen med Marin og en profesjonell skuespiller, gjenskape de ulike meningene som oppstår i et kommentarfelt med kjønnsidentitet som tema.

Opplegget starter med at elevene ser kortfilmen Hva er en kvinne? etterfulgt av en kort introduksjon om hvordan filmen ble laget.

Med utgangspunkt i kommentarfeltene som oppsto om bruk av Pride-flagg i det offentlige rom skal klassen iscenesette en diskusjon. Hver elev får et utdrag fra kommentarfeltet som skal skape grunnlaget for å lage en fiktiv karakter. Elevene får frihet til å utforme karakteren selv og kan dra dennes meninger i den retningen hver enkelt føler for. Karakterutformingen skjer når vi sammen ser på kommentaren elevene har fått og analyserer hva elevene mener med det de har skrevet. Elevene gis mulighet til å uttrykke meninger som ikke er personlige. Samtidig får eleveneanledning til å sette seg inn i holdninger de er grunnleggende uenig i.

Historien utspiller seg gjennom et borettslag der karakterene skal diskutere hvorvidt de skal henge ut pride-flagget og hvor lenge det skal henge ute. En skuespiller skal være med for å holde i samtalen for å skape et trygt rom, men også for å utfordre diskusjonen. Vi avslutter opplegget med en samtale om det vi har vært med på.


Medvirkende

Marin Håskjold + skuespiller

Marin Håskjold (f.1993, Trondheim) er en norsk kunster og filmskaper utdannet ved Nordland kunst og filmskole. Håskjold har tidligere laget kortfilmen «I kveld er det lov å være mann» (2017) kunstfilmen «Talkshow» (2020) som ble vist under utstillingen SYKLUS på Telemark Kunstnersenter. Hun er nå aktuell med kortfilmen «Hva er en kvinne?» (2020) som vant Amanda for beste kortfilm og publikumsprisen under Trøndelagsutsilingen.

Produsent

Marin Håskjold, Fotogalleriet og DKS Oslo. Støttet av Kulturtanken.


Relevante linker

https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/ressurser/

https://www.skeivverden.no/

https://ungdomstelefonen.no/

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks/#gref

https://www.ichatten.no/

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet