• Foto: Bente Aasheim

 • Foto: Bente Aasheim

 • Foto: Bente Aasheim

Visuell kunst
5. – 7. trinn

Fra bok til film (Valgfri produksjon)
Valgfri produksjon - Et animasjonsverksted over to dager

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 25 elever

 • Hvor lenge

  16 t
  Opprigg: 1 t
  Nedrigg: 30 min

 • Annen informasjon

  Bærehjelp
  Ja


  Blending
  Ja, hvis mulig


  Krav til rom
  Klasserom med plass til 5 grupper

Fra bok til film er et animasjonsverksted hvor elevene skal animere scener fra populære ungdomsbøker ved bruk av iPad og animasjonsboks for iPad.

Med tekstutdrag fra nettstedet Bokslukerprisen.no som utgangspunkt, skal elevene gjøre et dypdykk inn i teksten og lage en animert utgave av teksten de velger. Ved hjelp av denne metoden stimuleres eleven til å nærlese tekster og jobber med norskfaget.

Kunst og håndverk er også med ved at elevene selv lager miljøer og figurer som deltar i filmen. Da arbeider vi med fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom.

Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet, og ved å filmatisere tekstutdrag vil elevene lære en ny, spennende og kreativ metode for å formidle egne tanker og ideer. Ved bruk av iPad for produksjon av animasjon, vil det åpne seg nye muligheter for eleven til å formidle kunnskap de besitter. Metoden egner seg spesielt godt for elever som har utfordringer med å formidle kunnskap skriftlig og muntlig.
Elevene vil i løpet av kurset lære grunnleggende animasjon, tillaging av miljøer og figurer for animasjon og redigering av lyd og bilde.

Etter verkstedet vil elevene sitte igjen med animerte kortfilmer som viser hvor godt de har nærlest teksten. Miljøene viser hvor mye de har fått med
seg av miljøskildringene, og filmens persongalleri viser både elevens tolkning av tekstbeskrivelsene, samt den informasjonen som er nedfelt i teksten.


Om utøver
Bente Aasheim er både lærer og animasjonsinstruktør. Via sitt firma, Animasjon i skolen, har hun i 17 år arbeidet med animasjon som læringsmetodikk i skolen. Dette har hun gjort både med egne elever og via kursing av både elever og lærere i hele Norge, Sør- Korea, Italia, Russland, Portugal og Sverige. Hun har skrevet lærebok om bruk av animasjon som læringsmetodikk og har utgitt flere skriftserier som omhandler hvordan en enkelt kan ta i bruk animasjon for å formidle faglige tema i både skole, barnehage og kulturskole.

Produsent
Bente Aasheim


Før og etter 
Animasjon i skolen på Instagram
Animasjon i skolen blogg

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet