• Foto: Juan Jose Jimenez Tirado

 • Foto: Hege Aker-Iversen

 • Foto: Hege Aker-Iversen

Litteratur
5. – 7. trinn

Fortellerfabrikken
Valgfri produksjon - verksted over 4 dager. En økt på 3 timer per dag

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  3 t
  Opprigg: 10 min
  Nedrigg: 10 min

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Beathe Frostad

  beathe.frostad@gmail.com

  986 29 520

I dette prosjektet skal vi lytte, dikte og fortelle i 4 dager til ende. Det blir inspirasjon og espirasjon. Elevene får sette fantasien i sving på ulike måter. Vi skal jobbe med praktiske øvelser som gir forståelse for hvordan man bygger opp en fortelling og gjøre den levende. Vi skal øve på å fortelle for et lite eller stort publikum. 

Fortellerverksted i 4 økter a ca. 3 timer

Her skal vi improvisere, dikte, teste ut, øve og fremføre. Vi skal dikte fortellinger og jobbe med hvordan man kan fortelle dem. Elevene får arbeide med fortellerens ABC – øvelser. Artige øvelser og leker som setter fantasien og dikterevnen i gang, gir forståelse for grunnleggende teknikker innen muntlig fortelling, gir forståelse for hva som skal til for å gi liv til en fortelling. De skal få oppskriften på den gode fortellingen.

Mulig vi vil leke oss med enkle rytmeimprovisasjoner, kreativ lydforming og komposisjoner. Forske på hvordan vi kan fortelle historien kun med lyder og musikk. Prøve ut om noe av materialet vi finner kan brukes som tonesetting til fortellingen.

Elevene får lære fortellerens heimlige triks. Hva gjør man når man blir nervøs? Hva gjør man når man blir tørr i munnen? Hva gjør man for å forberede seg før en forestilling? Hvordan bør man plassere seg i rommet? Hvordan bør man komme inn på scenen? Hva kan man gjøre med rommet?

Mellom øktene får gruppa oppgaver individuelt eller gruppe-vis. Oppgavene vil variere og tilpasses hvordan det enkelte prosjekt har utviklet seg. Det kan være å lage rytmer eller regler til fortellingen, en liten melodi eller en rapp som kan gå igjen for å fortelle enkelte deler, dikte videre på deler av en fortelling. Øve. Lage dekorasjoner, ritualer og rammer til fortellerstund/forestilling mm.

Fjerde økt blir dagen for fremføring

Denne dagen skal være meningsfylt for alle, jeg prøver å få alle med på «scenen». Om noen ikke våger å fortelle for publikum, ser vi etter alternative oppgaver eller måter å gjøre det på. Den gode opplevelse står i sentrum.

Underveis i prosjektet jobber vi med lek og latter der målet er å skape trygghet og glede i gruppa og i seg selv. I og med at vi skal arbeide kreativt med så mange elever på en gang, vil hvert prosjekt utvikle seg på ulikt vis. Det er viktig å være klar over at opplegget vil kunne avvike fra gruppe til gruppe. Hovedmålet er at elevene skal oppleve gleden i å skape.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet