• Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

 • Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

 • Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

Kulturarv
5. – 7. trinn

Forbilde
Valgfri - Besøk på Nobels fredssenter - Påmelding 5. okt. og 5. mars. DKS setter opp buss ved behov.

 • Hvor
  Nobels Fredssenter
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  1 t 15 min
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Ida Dyngeland (administrasjonssekretær)
  skole@nobelpeacecenter.org
  Tlf: 48 30 10 00 (hverdager kl.10-12 og 13-15)

Har du noen gang tenkt på hva et forbilde er? Har du et forbilde; noen du ser opp til og blir inspirert av? Er DU et forbilde for noen?

En viktig del av det å mestre livet handler om å utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet. Hvordan vi opplever oss selv er nært knyttet til hvem vi sammenligner oss med. Forbilde er et undervisningsopplegg som tar sikte på å bevisstgjøre elevene på hvem de lar seg påvirke av, hvem de ser opp til og hvorfor.

Nobels Fredssenter er fullt av forbilder og inspirerende mennesker, og historiene deres danner selve rammen rundt opplegget. Det er likevel elevenes egne historier, erfaringer og refleksjoner vi mest av alt ønsker å lokke frem.

Elevene skal diskutere hva de mener ligger i begrepet forbilde. Er forbilde det samme som kjendis? Har forbilder lov til å gjøre feil? Kan alle være et forbilde? Sammen snakker vi om noen av dagens forbilder, fra Erna Solberg til Kim Kardashian, og elevene får lage sine egne forbildekort. På kortene skal de både skrive om noen de ser opp til, og om hvordan de selv kan være et forbilde. Vi blir alle påvirket av andre. Blir noen påvirket av deg?


Medvirkende

Museumspedagogene på Nobels Fredssenter

Produsent

Nobels Fredssenter


Før og etter

Lærerveiledning til Forbilde

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Norsk, samfunnsfag, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring