• Foto: Karoline Marie Enoksen

  • Foto: Karoline Marie Enoksen

  • Foto: Karoline Marie Enoksen

  • Foto: Karoline Marie Enoksen

Scenekunst
8. – 10. trinn

Firemannsrommet
8. - 10. fast produksjon - teaterforestilling på skolen

”Jeg reiser meg. Jeg går til vinduet. Utenfor ser jeg omgivelsene med alle disse detaljene som jeg skal bruke så lang tid på å forholde meg til, men aldri glemme. Skolestua, spisesalen. Og prikkene i asfalten der vi står når vi skal telles. Min verden, som nå er min mulighet, men også min begrensning.”

Teaterforestillingen er basert på intervjuer fra norske kvinnefengsler. Karakterene vi møter på scenen, og deres historier, handler om å håndtere – og mestre – en hverdag og livssituasjon utenfor egen kontroll.

Firemannsrommet er teaterforestilling basert på intervjuer, observasjoner og arbeid i norske kvinnefengsler i 2016-2017. Med utgangspunkt i det dokumentariske forskningsmaterialet ble det utarbeidet manus og senere en forestilling. Forestillingens formål er å vise utsnitt av hvordan individer i en marginalisert gruppe utenfor øvrige samfunnsarenaer opplever og forstår sine liv, og på samme tid koble dette med hvordan ungdommer som ser denne forestillingen, kan se det fra sine perspektiver. Dette knyttes opp mot temaer som det å ta valg, det å øke forståelse for marginale grupper i samfunnet og ikke minst adresserer Firemannsrommet et likestillingsperspektiv. Firemannsrommet ønsker å vise et ungt publikum de utfordringer og systembelagte forskjeller dagens kvinnelige innsatte i Norge er underlagt.

I løpet av 45 minutter tar Karoline, sammen med tre skuespillere, publikum med på sin reise som en utenforstående i norske kvinnefengsler. Vi blir introdusert til hennes fordommer, bekymringer og refleksjoner, men også det hun lærer underveis. Hovedfabelen i forestillingen er scenene som utspiller seg mellom skuespillerne, tre kvinnelige innsatte, som bor sammen på et trangt firmannsrom i et norsk kvinnefengsel. Denne sceniske plasseringen er valgt ettersom det er en presset livssituasjon, men også for sin politiske funksjon. Det er kun kvinner i norske fengsler i dag som bor på firemannsrom, ingen menn bor under like dårlige kår.

Skuespillerne gestalter solide og realistiske tolkninger av tre kvinnelige karakterer som på hvert sitt vis, og med hver sine taktikker, forsøker å mestre livet – underlagt omstendigheter som er utenfor deres kontroll. Disse varierer fra motløshet og opplevelsen av institusjonelt overgrep, til opplevelsen av varme vennskap og trøsten i fellesskapet. Samtidig møter vi deres visjoner og ønsker – deres håp – for en fremtid på utsiden av murene.

Firemannsrommet veksler mellom dokumentarisk og faglig stoff, humor og spillscener, alt designet for å illustrere et bredt spekter av hvordan hverdagen som kvinnelig innsatt i Norge kan fortone seg.

Se utdrag fra forestillingen her: Firemannsrommet


Utøvere
Karoline Marie Enoksen: Regissør og aktør
Nina Terese Håland: Aktør
Ingeborg Karoline Spjelkavik Rød: Aktør
Synne Sagstad Imeland: Aktør
Katinka Lund Bergskaug: Tekniker

Produsent: Karoline Marie Enoksen


Om utøverne
Karoline Marie Enoksen (29) er allmennlærer og senere lektor i drama og teater, med fordypning i etikk i scenekunsten. Hun er styremedlem og utøvende forteller i scenekunstkonseptet StorySLAM Oslo. Hun har arbeidserfaring som dokumentarist i NRK, som sufflør på Nationaltheatret – hvor hun også har medvirket som skuespiller og organist i forestillingen ØY, våren 2016. Karoline har selv innhentet materialet til forestillingen og fungerer som gruppens regissør og produsent.

Synne Sagstad Imeland (27) er initiativtaker og styreleder for StorySLAM Oslo. Hun er utdannet lektor i drama og teater med fordypning i fortellerkunst. Hun har erfaring som skuespiller og profesjonell forteller, og har tidligere turnert i DKS med forestillingen «Harald – En konge blir skapt» i 2017. Hun har arbeidserfaring som høgskolelektor på Universitetet Oslo Met.

Nina Terese Håland (28) er utdannet lektor i drama og teater fra Universitetet Oslo Met. Masteroppgaven hadde et anvendt drama/teater perspektiv, hvor undersøkelsesområdet var hvordan å arbeide sosialpolitisk med emansipatorisk teater for å bedre kvinnens samfunnsposisjon. Hun jobber som teaterinstruktør for en ungdomsteatergruppe og er dramapedagog på Forandringshuset Grønland med prosjektet “Mot uten grenser”, et verdensomspennende kultur- og undervisningsprogram.

Ingeborg Spjelkavik Rød (29) har mastergrad i estetiske fag med fordypning i muntlig fortellerkunst. Etter endt studie har Ingeborg hatt ulike oppdrag som forteller og scenekunster, sist i Katrine Strøms (Katma) nye teaterproduksjon for barn, ”Mørkemodig”. Sistnevnte forestilling har turnert i DKS 2017 og 2018. Hun har også vært med i forestillingen “Harald, en konge blir skapt”, også i DKS.

 

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Norsk, samfunnsfag, KRLE, Sal og scene.