• Foto: Annar Bjørgli

 • Foto: Annar Bjørgli

 • Foto: Annar Bjørgli

 • Foto: Annar Bjørgli

 • Foto: Annar Bjørgli

Visuell kunst
5. – 5. trinn

Filosofi med elever. Er det alltid galt å stjele?
Valgfri produksjon- filosofisk samtale om et kunstverk

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  45 min
  Opprigg: 5 min
  Nedrigg: 5 min

 • Annen informasjon

  Visningsrom
  Rom hvor videoen kan vises. Elevene sitter på gulvet.

  Klassen deles i to grupper, og gruppene går til hvert sitt rom.
  Gruppene trenger loggark, penner, flip-over og tusjer.

Er det alltid galt å stjele? I denne timen møter elevene 2 formidlere fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som sammen med elevene vil gjennomføre en filosofisk samtale rundt Rhodes kunstverk Biltyveri fra 2003. Robin Rhode er en kunstner fra Sør-Afrika. Han bruker lek og humor i sin kunst, og jobber med temaer som kulturelle fenomener og moralske funderinger. 

Videoen er utgangspunkt for samtalen. Rhode arbeider med enkle og klare former. Ved hjelp av en tegnet strek bygger han opp en fortelling hvor kunstneren selv inngår. Kunstverket er en performance, og mange av Rhodes tidlige kunstverk var det. Det spesielle med en performance er at det er et kunstverk som foregår her og nå. Derfor filmer mange kunstnere sine performancer. Dermed blir den til et nytt kunstverk, som kan vises flere ganger. Som regel foregikk de på gata, senere flyttet de inn i museer og gallerier.

Om kunstneren

Robin Rhode er født i Cape Town i Sør-Afrika i 1976, men bor og arbeider i Berlin. Han utfører ofte sine verk i det offentlige rom og bruker murer, vegger, basketballbaner eller gaten som lerret. Materialene han jobber med er kull og maling. Hovedpersonene, ofte spilt av kunstneren selv, samhandler med det tegnede objektet og inngår i historien på en lekende måte. Et godt eksempel på dette er nettopp verket Biltyveri.

Kunstneren forteller at han forbereder seg grundig i atelieret. Han utarbeider tegneprosessen nøye. Når han går ut på gata, utfører han derfor verket fort. – Jeg vet hva jeg skal gjøre, rytmen, bildet, komposisjonen og bevegelsene. En viktig karakteristikk ved hans verk er at han adresserer sosiale problemer på en lekende måte uten å forenkle eller virke fordømmende.

Se lærerveiledningen for mer informasjon om gjennomføringen av samtalen, og for mer informasjon om kunstneren.


Om utøver
Elevene vil møte to formidlere fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Produsent
Produsert av Nasjonalmuseetfor kunst, arkitektur og design.


Før og etter 
Lærerveiledning_Robin_Rhode,_Biltyveri

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Norsk, kunst og håndverk, KRLE