• Foto: Aslaug Holm

Film
3. – 7. trinn

Filmtalenter
Valgfri produksjon - filmkurs

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  5 t
  Opprigg: 15 min
  Nedrigg: 15 min

 • Annen informasjon

  Blending
  Ja


  Rom
  Trenger et vanlig klasserom med mulighet for blending, i tillegg til to andre rom som elevene kan gjøre opptakene sine i. Disse trenger ikke ha blending.

Vi gir barn og ungdom mulighet til å lage egne filmer i løpet av en dag. Etter endt kurs vil elevene vite mer om; hvordan man planlegger en film, bruker kamera for å fortelle historier, hva regissør, fotograf og skuespiller gjør, og hvordan man organiserer opptakssituasjonen. Dette gir et godt utgangspunkt for å formidle sine egne historier videre.

Kursholderne har med seg et kort filmmanus med relevant tematikk i barn og unges hverdag. Etter en innføring i hvordan man tolker et manus, hvordan regissøren jobber med skuespillerne, vinkler/utsnitt, kameraets funksjoner og innspillingsprosedyren er det elevenes tur til å være filmskapere. Hver gruppe skal nå filme manuset etter beste evne ut i fra den innføringen som er gitt – selvfølgelig med veiledning underveis.

I et friminutt blir materialet gruppene har filmet lagt inn på datamaskinen før vi viser filmklipping i plenum via en projektor. Én film ferdigstilles her mens de resterende klippes i bakgrunnen. Elevene lærer seg grunnleggende teknikker og gjør seg noen erfaringer med kamera og historiefortelling. Nivået på kurset er slik at alle opplever mestring og ser at de kan få til et ferdig produkt. Når alle filmene er ferdige ser vi resultatet i fellesskap.


Om utøver
Olaug Spissøy Kyvik har filmutdannelse fra Noroff Instituttet i Bergen og Prague Film School i Tsjekkia. Hun har siden 2009 jobbet som freelance filmskaper, som både filmfotograf, regissør, klipper og manusforfatter. Flere av filmene og dokumentarfilmseriene har blitt vist på NRK, TV2 og norske og utenlandske filmfestivaler.

Skjalg Molvær har filmutdannelse fra USA og har drevet sitt eget selskap der i 11 år før han retunerte til Norge. Han har allsidig filmerfaring fra produksjon av alle typer film, fra reklame til spillefilm. Han har allerede holdt kurs for mer enn 2000 skoleelever de siste årene.


Før og etter 

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk, digitale ferdigheter